Velkommen til
Kompasset

Vanløse

Om Kompasset

Kompasset er en dagbehandlingsskole for børn og unge med ADHD, ADD, angst eller PTSD samt komplekse udfordringer. Vores fokus er på behandling, og vi tilpasser undervisningen individuelt. Målet er at sikre store personlige, faglige og sociale fremskridt, så eleverne kan vende tilbage til mindre indgribende tilbud eller folkeskolen.

Samarbejde med hjemmet er afgørende, og vi inddrager forældre, bedsteforældre, søskende og støttepersoner i behandlingsarbejdet. Vi støtter også elever med somatiske udfordringer gennem faste sygeplejersker og sundhedsplejersker.

Vores
Elever

Vores elever har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til det voksenliv, som de ønsker og fortjener. Kompasset optager elever på 0. til 10. klassetrin. Nogle elever kommer til Kompasset som første skoletilbud, mens andre elever kommer for at gennemføre et enkelt eller afsluttende skoleår.

Vores børn og unge

 • viser manglende opmærksomhedsregulering / koncentrationsbesvær med eller uden hyperaktiv adfærd (ADHD, ADD)
 • har angst eller PTSD
 • har nedsatte eksekutive funktioner
 • har nedsat forståelse af social praksis eller adfærdsforstyrrelse
 • har nedsat impulskontrol eller aggressionsforvaltning
 • udviser oppositionel og kravafvisende adfærd
 • er psykisk sårbare og har særlige behov
 • har emotionelle vanskeligheder eller reguleringsvanskeligheder
 • har indlæringsvanskeligheder

 

Undervisning
Fuld fagrække til alle

På Kompasset opfylder vi de samme krav til fag, timetal, læringsmål, meddelelsesbog, prøver og test, som den almene folkeskole gør. Hvis eleverne går her i 9. klasse, er det vores mål at give dem en fuld afgangseksamen.

Undervisningen foregår i mindre klasser med omkring otte elever, og vi har en høj normering, så der typisk er én medarbejder pr. 2½ elever. Vi har høje ambitioner på vores elevers vegne. For at sikre, at vores elever skaber gode faglige resultater, tilrettelægger vores lærere, pædagoger og psykologer hver elevs

undervisningsforløb ud fra den enkeltes individuelle behov, kompetence og niveau. Vi har en høj normering af medarbejdere, som alle har stor erfaring med elevernes problematikker.

Social træning i trygge rammer
Kost og bevægelse er et særligt fokus på Kompasset. Vi spiser varm og sund frokost hver dag, og vi er opmærksomme på den enkelte elevs ernæring. Vi har fokus på at gøre måltidet til en god fællesoplevelse. Bevægelse er en integreret del af dagen. Vi går ture ved den nærliggende Damhussø, spiller fodboldkampe og anvender jævnligt skolens svømmehal.

Derudover inddrager vi det omkringliggende samfund ved at tage på ture til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver gode oplevelser og mulighed for træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

Behandling
Ledet og gennemført af psykologer

Vi vægter en tillidsfuld relation mellem vores elever og de professionelle voksne og ser relationen som en af grundstenene for vores elevers trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer.

Individuelle psykologsamtaler
På Kompasset har hver elev en behandlingsansvarlig psykolog, der arbejder tæt sammen med pædagoger, lærere og sundhedspersonale for at lede og udføre den individuelle behandling. Vi fokuserer på at styrke elevernes evne til at lære og ruste dem med redskaber og strategier for at opbygge selvværd og tro på egne evner, med henblik på en værdifuld og selvforsørgende voksenliv.

Vores psykologer er tilgængelige hele dagen, og de samarbejder aktivt med skolens personale, herunder lærere og pædagoger, og deltager i netværksmøder med andre fagfolk.

Målrettede gruppeforløb
Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever, dels til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering (Agresseion Replacement Training, ART) eller forældrestrategier.

Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

 

På Kompasset har hver elev en behandlingsansvarlig psykolog, der arbejder tæt sammen med pædagoger, lærere og sundhedspersonale for at lede og udføre den individuelle behandling. Vi fokuserer på at styrke elevernes evne til at lære og ruste dem med redskaber og strategier for at opbygge selvværd og tro på egne evner, med henblik på en værdifuld og selvforsørgende voksenliv.

Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever, dels til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering (Agresseion Replacement Training, ART) eller forældrestrategier.

Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • supervision og vejledning af medarbejdere
 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • supervision og vejledning af medarbejdere
Kompasset Vanløse
Linde Allé 51
2720 Vanløse
Skoleleder
Karina Skov Hansen
Undervisningstilsyn 2023
Undervisningstilsyn 2024
Socialtilsyn 2022
Brochure om Kompasset