Velkommen til
Pilen

Islands Brygge

Om Pilen

Pilen er en dagbehandlingsskole for normaltbegavede børn og unge med ADHD samt sideløbende diagnoser og udfordringer. Vores undervisning tilpasses den enkeltes behov og inkluderer behandling af personlige udfordringer og social træning. Alt dette sker i en struktureret hverdag for at skabe optimale vilkår for elevernes udvikling. Vores mål er at hjælpe dem til at vende tilbage til mindre indgribende tilbud, folkeskolen eller opnå gode resultater i folkeskolens prøver. Skolen ledes af en skoleleder og en ledende psykolog, der altid prioriterer elevens individuelle behov for behandling.

Vi arbejder tæt sammen med hjemmet
Elevens udvikling og trivsel afhænger af et velfungerende samarbejde mellem hjem og skole. Vi arbejder tæt sammen med vores elevers familier og tilbyder psykoedukation samt løbende vejledning for at sikre fælles forståelse af psykologiske aspekter ved elevens diagnoser og udfordringer. Vi inkluderer gerne bedsteforældre, søskende og støttepersoner for at støtte barnet som helhed. Vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker er også til rådighed for ekstra hjælp og vejledning, især for elever og familier med særlige behov.

Vores
Elever

Vores elever har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til det voksenliv, som de ønsker og fortjener. Pilen optager elever på 0. til 10. Klassetrin. Vi optager også børn og unge, der endnu ikke er udredt, og elever uden diagnoser, hvis skolens undervisning og behandling af andre årsager kan være udviklende for den enkelte elev.

Vores børn og unge

 • er normaltbegavede med ADHD og har sideproblematikker
 • har en opmærksomhedsforstyrrelse
 • har en udviklingsforstyrrelse
 • har ringe impulskontrol
 • udviser oppositionel og kravafvisende adfærd
 • har en nedsat forståelse for, hvordan man agerer i sociale sammenhænge
 • profiterer af tydelig struktur og tæt voksenguidning
Undervisning
Fuld fagrække til alle

På Pilen opfylder vi de samme krav til fag, timetal, læringsmål, meddelelsesbog, prøver og test, som den almene folkeskole gør. Hvis eleverne går her i 9. klasse, er det vores mål at give dem en fuld afgangseksamen.

Vi er ambitiøse
Undervisningen foregår i små klasser med op til ni elever og en høj normering af medarbejdere. Vi har høje ambitioner for vores elever og tilpasser undervisningen individuelt ud fra den enkelte elevs behov, kompetencer og niveau.

Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at arrangere ture til idrætsfaciliteter, museer og vores egen besøgsgård i Holbæk. Disse ture giver eleverne mulighed for at træne sociale færdigheder og nyde positive oplevelser i det offentlige rum.

Behandling
Ledet og gennemført af psykologer

Vi vægter en tillidsfuld relation mellem vores elever og de professionelle voksne, fordi vi ser denne relation som en af grundstenene for vores elevers trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har oplevet flere skoleskift og undervejs mistet tilliden til lærere, pædagoger og psykologer.

Hver elev på Pilen har en fast behandlingsansvarlig psykolog, som leder og gennemfører elevens behandling i samarbejde med pædagoger, lærere og sundhedspersonale. Vi fokuserer på at styrke elevens evne til at lære, og vi giver værktøjer og strategier, der øger selvværd og tro på egne evner med henblik på et værdifuldt voksenliv.

Elevens behandlingsansvarlige psykolog tilbyder individuelle samtaler og er tilgængelig hele dagen, hvilket sikrer kontinuerlig støtte. Psykologerne samarbejder tæt med skolens personale og deltager i netværksmøder med andre fagfolk inden for psykiatrien.

Vi tilbyder hvert skoleår gruppeforløb dels til elever, dels til forældre. Forløbene er målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe, og fokus kan være fx sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed, følelsesregulering (Agresseion Replacement Training, ART) eller forældrestrategier.

Behandlingsarbejdet er forankret i kognitiv adfærdsterapi – både de individuelle samtaleforløb, vores gruppeforløb og vores pædagogiske og miljøterapeutiske tilgang.

 • individuelle samtaleforløb med eleven
 • individuelt forældresamarbejde og inddragelse af elevens netværk
 • gruppeforløb for elever og gruppeforløb for forældre
 • supervision og vejledning af medarbejdere
Pilen
Leifsgade 33 1. sal
2300 København S
Skoleleder
Niels Boudaakat Ager Hansen
Undervisningstilsyn 2022/2023
Socialtilsyn 2023
Brochure om Pilen