Velkommen til
Karlsvognen

Frederiksberg

Om Karlsvognen

Vi stræber efter at give vores elever de bedste forudsætninger for personlig og faglig udvikling. Karlsvognen er en skole for normaltbegavede børn med autismespektrumforstyrrelser og tilknyttede udfordringer. Vi tilpasser undervisningen og behandlingen individuelt for hver elev, skaber en struktureret hverdag og støtter deres udvikling.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de hver især har et stort potentiale, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et værdifuldt voksenlivVores fremgangsmåde giver de største muligheder for, at eleverne laver så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til folkeskolens prøver i alle fag og skabe gode resultater og gennemsnit. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

Karlsvognen ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og store grønne arealer på Amager Fælled.

Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Vi har åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse, og i klassen har hver elev sin egen afskærmede arbejdsstation med computer. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi er især stolte af at have alle faglokaler til rådighed på skolen.

Vores
Elever

Karlsvognen optager både drenge og piger på alle klassetrin.

Vi har en høj normering af medarbejdere, således at der er 2-3 voksne pr. klasse afhængig af klassens størrelse og elevernes behov. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Karlsvognen er en dagbehandlingsskole for normaltbegavede børn og unge med vanskeligheder inden for autismespektret i kombination med andre psykiatriske diagnoser, herunder fx ADHD, Tourettes syndrom og OCD.

Undervisning
Fuld fagrække til alle

Undervisningen foregår i mindre grupper med op til otte elever. Klassestørrelsen øges fra 8 til 10 i udskolingen, hvilket bidrager til at forberede eleverne til skolegang efter Karlsvognen.

Behandling
Samarbejder tæt med pædagoger

Vi tilbyder hver elev en fast psykolog, der samarbejder tæt med pædagoger og lærere for at tilrettelægge behandlingen. Vi hjælper eleverne med at mestre udfordringer som impulsstyring, sociale interaktioner og venskaber. Undervisningen tilpasses individuelt med fokus på elevens behov, kompetencer og niveau, og dette planlægges i samarbejde mellem lærere og psykologer. Vores psykologer er tilgængelige hele dagen og deltager aktivt i skolelivet.

Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at arrangere ture til idrætsfaciliteter, museer og vores egen besøgsgård i Holbæk. Disse udflugter giver mulighed for sociale træningsmuligheder og hjælper eleverne med at forstå og følge samfundsregler.

Karlsvognen samarbejder tæt med elevernes familier for at styrke elevens udvikling og trivsel. Vi tilbyder praktisk rådgivning om familielivet og psykoedukation for at hjælpe forældre med at forstå deres barns udfordringer. Vi inddrager gerne hele familien og yder støtte, herunder fra vores faste sygeplejersker og sundhedsplejersker, der følger elevernes fysiske sundhed og står til rådighed for vejledning og hjælp ved behov.

Karlsvognen
H.C. Ørstedsvej 47
1879 Frederiksberg
Skoleleder
Camilla Reinholt
Ledende psykolog
Violaine Plancherel Terndrup
Socialtilsyn 2022
Undervisningstilsyn 2022/23
Brochure om Karlsvognen