Vi forener undervisning og behandling

Behandlingsskolerne er Danmarks førende udbyder af specialtilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.

Vi kan hjælpe

Har dit barn brug for hjælp og støtte?

Seneste nyheder

Vores skoler

Behandlingsskolerne tilbyder særligt tilrettelagt behandling og specialundervisning i en miljøterapeutisk ramme for elever i 0. – 10. klasse. Vores overordnede tilgang er at udfordre og støtte eleverne mest muligt for at realisere deres individuelle potentiale i forhold til at indgå i og bidrage til samfundet. Vi arbejder tæt sammen med vores elevers familier for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Barometeret

Islands Brygge

Chrysalis

Stenløse, Virum

Fortuna

Vanløse, Stenløse, Virum, Østerbro

Fyrtårnet

Vanløse

Karlsvognen

Frederiksberg

Kompasset

Vanløse

Pilen

Islands Brygge

Polaris

Vanløse, Frederiksberg

Andel elever der aflægger alle obligatoriske prøver i 9. klasse

0 %

Karaktergennemsnit ved de obligatoriske prøver

0

Andel elever med minimum 02 i dansk og matematik

0 %

Alle tal er fra skoleåret 22/23

Vi skræddersyr tilgangen til hver enkelt elev

Vi følger ikke én metode, men tilrettelægger altid behandlingen og undervisningen ud fra den enkelte elevs specifikke udfordringer. Med vores behandling skal vi sikre, at eleven får det bedst muligt, for det skaber fundamentet for udvikling.