NYT TILBUD
ACTIO er vores nye klinik for psykologiske undersøgelser og psykologiske behandlinger.

Læs mere

Vi forener undervisning og behandling

Behandlingsskolerne er Danmarks førende udbyder af specialtilbud til børn og unge med særlige behov.

Vi har 14 forskellige tilbud, som inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og en enhed for skolevægring. Vi er eksperter i undervisning og behandling af børn og unge med komplekse psykiske udfordringer. Samtidig er vi den eneste behandlingsskole i landet med eget behandlingscenter, som tilbyder interne udredninger, sundhedsfaglig undersøgelse og behandling.

Vi tror på, at alle børn og unge skal have mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Vi arbejder ud fra en klar filosofi: Vi giver aldrig op! For vi mener, at alle vores elever rummer potentiale for udvikling.

Information om ferie og ferieplaner for det kommende skoleår findes her:
Ferieplan for skoleåret 2022-23.pdf
Ferieplan for skoleåret 2023-24.pdf

Seneste nyheder

Værsgo et styk lejlighed, som du kan indrette efter et aftalt budget. Eleverne på skolen Fyrtårnet i Vanløse har i den seneste tid arbejdet sig tættere på voksenlivets økonomiske realiteter. Igennem en uge har de deltaget i Simopoly-projektet, der er en spilbaseret måde at introducere eleverne til forskellige aspekter af den voksne virkelighed. Ifølge lærer […]

Alle børn og unge har et ønske om social interaktion med jævnaldrende og ønsker at have en plads i et fællesskab. Det gælder også eleverne på Polaris Frederiksberg, hvor en del af eleverne har brug for en hjælpende hånd til at danne nærende sociale relationer. Ifølge skoleleder Marie Linnet, arbejder personalet dagligt på at få […]

Det handlede om strategier, samarbejde, holdsport og ikke mindst krigersind ført ud i en livlig digital virkelighed, da Behandlingsskolernes traditionsrige e-sportsturnering i sidste uge løb af stablen. ”Husk nu at øve jer som et hold, I er sammen om det her, så det er vigtigt at I står sammen.” De sidste dessiner fylder VIP 04, […]