Vi forener undervisning og behandling

Behandlingsskolerne er Danmarks førende udbyder af specialtilbud til børn og unge med særlige behov.

Vi har 14 forskellige tilbud, som inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og en enhed for skolevægring. Vi er eksperter i undervisning og behandling af børn og unge med komplekse psykiske udfordringer. Samtidig er vi den eneste behandlingsskole i landet med eget behandlingscenter, som tilbyder interne udredninger, sundhedsfaglig undersøgelse og behandling.

Vi tror på, at alle børn og unge skal have mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Vi arbejder ud fra en klar filosofi: Vi giver aldrig op! For vi mener, at alle vores elever rummer potentiale for udvikling.

Information om ferie og ferieplaner for det kommende skoleår findes her: Ferieplan for skoleåret 2022-23 og Ferieplan for skoleåret 2023-24.pdf

Seneste nyheder

Der er styr på både personalets faglighed og ledelsen af Behandlingsskolernes botilbud Marianelund, i Kvistgård, og Katholt i Fredensborg. Det slår Socialtilsyn Hovedstaden fast i opholdsstedernes nyeste tilsynsrapport. Den 11. januar 2023, klokken 10.30, kom to tilsynskonsulenter på uanmeldt tilsynsbesøg på Marianelund i Kvistgård. Senere på dagen drog de videre til Katholt i Fredensborg, og […]

På vores skole Fortuna Østerbro har de haft besøg af politiet i skikkelse af to hærdebrede politibetjente. Der var alene tale om et venligt besøg, som var arrangeret af teamkoordinator Fatima Aoude, fra Behandlingsskolerne, i samarbejde med Jimmi Liljehult og en af hans kollegaer, fra Københavns Politi. Formålet med besøget var rent kriminalitetsforebyggende, og eleverne […]

En skrue, der ikke lige vil den vej, som den var planlagt til at skulle, save arbejde i fællesskab og planlægningen af et på forhånd velbooket hotel. Eleverne fra 7. og 8.klasse på Chrysalis og Fortuna Virum havde i uge 10 valgfagsuge, og det betød en hel uge i hotelbyggeriets tegn. De skulle både designe […]