Velkommen til
STU Snekken

Kvistgård

Om STU Snekken

Dagtilbuddet Snekken er Marianelunds tilbud for unge og voksne med stærkt nedsat funktionsniveau. Det vil sige, at kursisterne har en grad af udviklingshæmning. Oftest har de også andre psykiske diagnoser, som fx autisme, ADHD, OCD, angstproblematikker, depressioner eller skizofreni. Ens for alle borgere er, at de har massivt behov for støtte til tale og kommunikation. Vores mission er at gøre alle vores borgere så selvhjulpne som muligt. 

Vi henvender os til borgere i alderen 16-40 år, og tilbyder solist-STU og aktivitet- og samværstilbud §104. Vi tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning. Alle aktiviteter er superviseret af pædagogisk personale i samarbejde med sygeplejerske og psykolog. Vi har tre linjer, som deltagerne kan vælge sig ind på.  

Den enkelte kursist får tildelt et undervisningslokale som indrettes efter deltagernes behov og ønsker, vi har rigeligt plads både ude og inde. Det betyder, at vi kan sammensætte et program til den enkelte deltager, næsten uanset hvilke særlige behov, der skal tages højde for. Vi har derfor god erfaring med at skabe forløb til borgere, der ikke umiddelbart ’passer ind’ i andre tilbud. 

Undervisning
Snekken STU

Snekken STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år, der ofte har tidligere erfaring fra specialskoler. Vores elever har behov for personalestøtte i varierende grad (1:1, 1½:1 eller 2:1). Hvert STU-forløb aftales individuelt vejledere i samarbejde med forældre/værge og skolen. Vi fastsætter specifikke mål og delmål, og vi holder vejledere og pårørende løbende opdateret om fremskridtene.

Snekken §104

Snekken §104 er et dagtilbud, der fremmer glæde, færdighedsudvikling og aktivering for borgere med særlige behov. Vi tilbyder tre spændende linjer. Vores program inkluderer ADL-træning og fremhæver vigtigheden af sport og bevægelse.

Livsduelighed og livsglæde er Snekkens nøgleord. I vores rolige rammer ser vi, at vores borgere trives og kan mestre stadig mere selv. ADL-træning (træning i Almen Daglig Livsførelse) er centralt i tilbuddet. Vi fokuserer på de små skridt. Hos os er det lille skridt, i retning af større livsduelighed, altid stort.

Foruden de tre linjer er der fælles aktiviteter, som alle deltager i efter individuelle skøn. Vi arbejder generelt med ADL-træning (træning i Almen Daglig Livsførelse). Vi ser sport og bevægelse som vigtige aktiviteter for alle unge på Snekken.

Snekkens tre linjer:

  • Jord til bord: Kursisten er med til at dyrke grøntsager og passe vores køkkenhave. Der arbejdes på at visualisere for kursisterne hvordan grøntsager høstes, rengøres, tilberede oa. For STU-kursisterne tilbyder vi hjemkundskab og §104 deltagerne får mulighed for at deltage i kantinedriften matriklen sammen med den faste pædagog.
  • Den kreative: Kursisten arbejder med kreative projekter indenfor foto, håndarbejde, billedkunst og træarbejde. Vi har værksted og krearum. Vi stiller alle relevante materialer og plads til rådighed for de kreative udfoldelser. Vi er også nysgerrige på at bruge naturen som et kreativt miljø.
  • Bondegård (gældende for afd. Kvistgård): Kursisten er med i den daglige pasning af Marianelunds heste, kælegrise og geder, samt vedligehold af blomster og de øvrige udendørsareal.
  • Bondegård (gælder for afd. Fredensborg): Kursisten hjælper med vedligehold af blomster, passer årstidsbestemt frugttræer og buske, samt græsslåning. 
Marianelund - Snekken
Marianelundsvej 11
3490 Kvistgård
Forstander
Therese Ibsen-Bjerget
Kvalitet i SOF