Tilsyn roser Fortuna Vanløse for skolens høje kvalitet

Del

”Det er tilsynets vurdering at undervisningstilbuddet på Fortuna Vanløse fremstår særdeles kompetent til målgruppen. Skolens didaktiske praksis er klar og tydelig, og ses i alle klasser.”

Sådan lyder en del at de konkluderende vurderinger, efter at Københavns Kommunes undervisningstilsyn har været på både et anmeldt og et uanmeldt besøg på skolen Fortuna Vanløse, en del af Behandlingsskolerne.

Tilsynet slår fast, at Fortunas elever i alle de observerede undervisningslektioner blev undervist af en lærer med undervisningskompetence i det pågældende fag, og at den observerede undervisning på både det anmeldte og det uanmeldte tilsynsbesøg var af god kvalitet.

På skolen er der aktuelt ansat 7 folkeskolelærere, 13 pædagoger, 2 miljøterapeuter og psykolog og personalets undervisningskompetencer dækker alle folkeskolens fag.

Eleverne på Fortuna er børn og unge med særdeles komplekse psykiske problematikker, der har behov for et skoletilbud, hvor psykologisk og somatisk behandling vægtes højt, og det lykkes de med at tilbyde på Fortuna.

Konkrete succeser i klassen                                                                          

Græsk mytologi og skabelsesberetning stod på skemaet i en af timerne, da tilsynet var på anmeldt besøg den 21.september 2023, og undervisningen blev beskrevet som veltilrettelagt efter elevens forudsætninger, startende til tiden og opfyldende de relevante læringsmål.

Den 27.februar i år var tilsynet på uanmeldt besøg, og blandt de timer, der blev fulgt, blev der undervist i fysik.

Watt, energi, volt og ampere var blandt temaerne, hvor der også blev udført et lille forsøg, hvor eleven skulle af isolere en ledning og sætte en fatning på.

Udover det konkrete faglige indhold, anerkender tilsynet også, at skolens lærere underviser mange elever i løbet af en uge, og tilsynet noterer, at:

”Eleverne træner her i trygge rammer at forholde sig til nye voksne, samtidig med, at den fagfaglige kvalitet forbliver høj. Det er væsentligt langsomt at vænne eleverne til en så normal skoledag som muligt, og derfor er det også positivt, at flere og flere elever undervises på hold.”