Roser til Behandlingsskolernes bog: “En meget meningsfuld bog og kan varmt anbefales”

Del

Behandlingsskolerne udgav i februar måned bogen Dagbehandling – sådan!

Det kom der 250 siders gedigen faglig litteratur ud af, der udover at fortælle om skolernes historie, også giver en grundig indføring i Behandlingsskolernes faglige DNA.

Da vi fejrede bogens udgivelse skete det med bobler, slik og højt humør. Og det er der fortsat grund til, for nu er den første boganmeldelse tikket ind, og sikke en!!!

Anmeldelsen er skrevet af speciallæge i psykiatri, Mikkel Rasmussen, til Dansk Psykiatrisk Selskab, og den er særdeles positiv.

Anmeldelsen kan læses i sin helhed her: 

“Dagbehandling – sådan!” er en nærværende bog, der fejrer de 20 år med behandlingsskoler i Danmark og deres betydning for udsatte børn og unge. Den er skrevet af eksperter på området og giver en dybdegående indsigt i dagbehandlingsmetoder og deres positive indvirkning på de unge, der har brug for hjælp og støtte.

Behandlingsskolernes tilbud er i den grad lige så vigtig i dag som for 20 år siden, da vi i dag hører om tiltagende mistrivsel, skolevægring og flere psykiatriske diagnoser hos børn og unge.

Der er et gennemgående fokus på det potentiale der er hos de børn og unge der i en periode har behov for ekstra hjælp. Børn og unge med særlige behov skal også have deres afsluttende prøver og eksaminer og skal lære at tro på egne evner og have voksne omkring dem, der tror på dem.

Den gode udvikling kommer ved at hjælpe, støtte og skubbe, så de kommer igennem uddannelse og kan lære at klare sig selv i et voksenliv.

Håbet og troen på bedring gennemsyrer værdierne og selve arbejdet beskrevet i bogen. Som der indledningsvis skrives, så kan selv de mest udfordrede komme i trivsel, udvikle sig, gøre fremskridt, øge deres funktionsniveau og blive selvhjulpne og få et godt voksenliv.

Og således er der konstant et fokus på at få undervisning og behandling til at gå hånd i hånd, så specialundervisningen og miljøterapien spiller sammen. Og det er netop kerneopgaven i dagbehandlingsskolerne at omsætte viden om diagnoser og behandling til at børnene og de unge kan være i stand til at modtage undervisning og dermed komme godt videre i livet.

Bogen begynder med en grundig historisk gennemgang af udviklingen af dagbehandlingsskoler i Danmark, hvilket giver læseren en forståelse af, hvordan denne form for behandling har udviklet sig og formet sig i løbet af årene.

Det er tydeligt, at forfatterne har en dyb respekt og passion for det arbejde, de udfører, og dette skinner igennem i hele bogen.

En af bogens styrker er dens evne til at beskrive komplekse behandlingsmetoder på en letforståelig måde.

Forfatterne bruger konkrete eksempler og case-historier til at illustrere, hvordan dagbehandlingen fungerer i praksis og hvordan det kan hjælpe unge med at håndtere deres udfordringer.

Bogen beskriver også de mange gode resultater dagbehandlingsskolerne har kunne vise.

Der gennemgås et hav af metoder og redskaber og det hele sker i et tværfagligt samarbejde med supervision, teammøder og daglige analyser og refleksioner. I det tværfaglige rum spiller psykologer bl.a. ind med viden om udfordringer hos den unge (diagnoser), lærerne med viden om didaktiske tilgange og pædagogerne med viden om at støtte i at rumme følelser.

Bogen går i dybden med de forskellige aspekter af dagbehandling, herunder terapeutiske tilgange, pædagogiske metoder og samarbejdet med familier. Dette gør bogen væsentlig ikke kun for professionelle inden for området, men også for forældre, der ønsker at forstå, hvordan deres børn kan drage fordel af dagbehandling.

“Dagbehandling – sådan!” er ikke kun en faglig gennemgang, men også en hyldest til det arbejde, der udføres i Behandlingsskolerne og den positive indvirkning, de har haft på utallige unge liv.

I sidste ende er “Dagbehandling – sådan!” uundværlig læsning for enhver, der er interesseret i psykisk sundhed, børns udvikling og de metoder, der kan hjælpe børn og unge med at overvinde livets udfordringer. Bogen er velfortalt, informativ og hjertevarm og efterlader læseren med en følelse af håb og optimisme for fremtiden for udsatte børn og unge.

Den bevæger sig fra tilbageblik, over i udvikling og med fremsyn på både de udfordringer og muligheder der kan vise sig i fremtiden og samtidig kan bogen ses som en guide til nye fagprofessionelle, der skal beskæftige sig med området, da der også her listes mange gode redskaber op.

Bogen er godt krydret med eksempler fra virkeligheden, der gør det lettere at omsætte bogens mange informationer.

 

En meget meningsfuld bog og kan varmt anbefales.