Fagligt vild med de lidt ”skæve” elever

Del

Solen brager ned i Polaris Frederiksbergs skolegård, som omkranses af elevernes fede graffitimalerier. Skolens leder, Marie Linnet, smiler mens hun slår fast, at hun er imponeret over den skole hun er kommet til, men også, at hun er klar med ambitioner på elevernes og skolens vegne.

”Vi har en virkelig god skole, og for mig er succeskriteriet i forlængelse af, hvordan det allerede foregår. Vi arbejder hver dag på at skabe en skole, der kan give vores elever de bedste forudsætninger for, at de hver især kan leve og deltage i det virkelige liv. Det betyder, at vi som skole skal være stjernegode til at give dem strategier, så de kan indgå i en ungdomsuddannelse når de er færdige her. Det kan også betyde, at vi helt lavpraktisk hjælper dem til strategier, så de kan tage bussen selv, fordi vi ved, at det giver dem et meget større råderum. Vores arbejde handler om hele tiden at give eleverne de bedste deltagelsesmuligheder, så de kan deltage i fællesskabet,” siger hun.

Marie Linnet er 37 år, uddannet lærer, bor i Brønshøj med sin mand og tre børn på 10, 12 og 14 år og ikke mindst det hun kalder en lettere uopdragen Berner Sennen hund, der til tider lystrer navnet Daisy og som elsker børn. Hun skal med i skole, men kun når der er særlig god tid.

”Vi prøver det af en dag, hvor jeg kan være sikker på, at jeg har tid til at køre hende hjem igen, hvis det stikker helt af, men jeg synes det er genialt med pelsterapi. Det kan altså noget helt særligt.”

Når kalenderen en sjælden gang står på fri og børnene ikke er optaget af fritidsaktiviteter, så drager familien til deres sommerhus i Odsherred, hvor kajakken får lov at smage på Kattegat.

Erfaren skoleleder med forbindelserne i orden

Marie Linnet er uddannet lærer, har en diplomuddannelse i ledelse og en kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Tidligere har hun været souschef på Frederikshøj, Jacobs Skole og SkoleAlliancen i Københavns Kommune, og hun ved, hvad hun taler om, når hun slår fast, at hun vil arbejde for at Behandlingsskolerne byder sig til et endnu tættere samarbejde med de kommunale forvaltninger.

”Jeg har været med i en del arbejdsgrupper og udvalg i Københavns Kommune, og når Behandlingsskolerne står for omkring 60 procent af eleverne, der henvises fra Københavns Kommune til dagbehandling, så skal vi da være med og dele ud af vores viden. Den silotankegang, der kan være mellem offentlig og privat, bør rives ned, for det vi kan og skal, er, at lave det bedste samarbejde for eleverne,” siger hun.

Fagligt vild med de lidt ”skæve” elever

Da Marie tog sine første skridt som folkeskolelærer blev hun hurtigt bevidst om, at de elever, der har en lidt skæv skolegang, havde hendes største faglige interesse.

”Jeg kunne hurtigt mærke, at det var de elever, der ikke kunne rummes i det almindelige skolesystem, der var mest spændende at arbejde med. Derfor søgte jeg en stilling på en dagbehandlingsskole i Københavns Kommune, hvor jeg endte med at være i 10 år. Både som lærer og som afdelingsleder og souschef. Grundlæggende er jeg rundet af et ønske om at gøre tingene ordentligt, og vores sociale arbejde skal handle om at give de her børn nogle gode vilkår, så de føler sig ligeværdige og i det hele taget lige så meget værd som alle andre mennesker i vores samfund.”

I Københavns Kommune var hun med til at overtage driften af en specialinstitution med 16 døgnpladser målrettet 13 – 17-årige, hvor der blandt andet var en intern skole, som i indhold minder en del om Polaris skolerne.

Når hun skal sætte ord på, hvorfor hun søgte mod Polaris Frederiksberg, så falder svaret prompte.

”Jeg har siddet i Københavns Kommunes matchningsudvalg i et år. Her kunne jeg tydeligt se, at Behandlingsskolerne kan noget særligt. Det, at vi har så mange forskellige tilbud gør, at vi kan matche eleverne rigtigt, og samtidig kunne jeg høre fra de tilsynsførende, at Behandlingsskolernes medarbejdere er rigtig dygtige, og så tænkte jeg bare, at 10 år på Frederikshøj var et passende tidspunkt at prøve noget nyt,” siger hun og fortsætter:

”Det vi er rigtig gode til på Behandlingsskolerne er at lytte til eleverne. Særligt set-uppet med samarbejdet mellem undervisning og psykolog er virkelig godt i forhold til at give eleverne den terapi og behandling de har brug for, samtidig med at vi har en skole med en miljøterapeutisk ramme, der gør, at det kan lade sig gøre. Der foregår meget behandling hos både vores lærere og pædagoger, og jeg må sige, at jeg er meget imponeret over, hvor dygtige vi er hos Behandlingsskolerne.”

God start for nyt tilbud

Blandt Marie Linnets ansvarsopgaver er Behandlingsskolernes nye skoletilbud for piger med autisme og spisevægring, og her er første klasse ved at være fyldt.

”Vi kan tydeligt høre at efterspørgslen er til stede, og vi holder i dag opstartsmøde for den første elev og der er fire mere i pipelinen, så som det ser ud nu, kan vi den 1.oktober starte undervisningen op i den første klasse,” siger hun og fortsætter:

”Derudover er jeg optaget af, at Polaris også i fremtiden skal være en rar arbejdsplads, hvor der er plads til mennesker, der kommer med mange forskellige historier og erfaringer. I det hele taget er det afgørende, at vi har en rar arbejdsplads, hvor vi alle gør det bedste for vores elever. I fremtiden kommer vi til at stå over for en række rekrutteringsudfordringer, og jeg tror, at vi skal arbejde meget med at skabe fleksibilitet i en verden, der ikke er særlig fleksibel.