Betragtes som ekspert i det, der virker

Del

Daniel Rude Vincent, er lærer og læringsansvarlig på Barometeret, der er en kategori 3 skole og er en del af Behandlingsskolerne.

Han har været ansat på Behandlingsskolerne i 12 år

Fortæl os kort om dig selv og hvordan det er at arbejde som lærer på Barometret/Behandlingsskolerne?

Jeg er uddannet lærer, har linjefag i dansk, geografi, billedkunst og idræt og jeg har tidligere arbejdet på en folkeskole.

På Barometret har vi aktuelt 36 elever, og vi har to udskolingsklasser, hvor der er syv elever i hver klasse. Til hver klasse er vi to gennemgående pædagoger og en lærer, der skifter mellem klasserne. Det giver mulighed for at skabe nogle små trygge miljøer, som jeg er glad for at arbejde i.

Eleverne har alle flere psykiatriske diagnoser, men primært er deres udfordringer et nedsat kognitivt funktionsniveau, indenfor oligofreniområdet.

Eleverne har typisk massive indlæringsvanskeligheder, og derfor skal vi ofte nedjustere det faglige indhold i undervisningen, så det passer til elevernes formåen.

For vores udskolingselever, er det ikke muligt at undervise efter 9.klasses materialer. Det bliver for teksttungt, og de kan ikke orientere sig i teksterne. Derfor er det en væsentlig læreropgave at oversætte læringsmateriale og selv lave nyt materiale ud af det, som vi kan bruge til vores elever.

En stor del af vores forberedelsestid går med at lave undervisningsmaterialer til eleverne. Det skal gerne indeholde noget visuelt og noget fysisk de kan have i hænderne, og tit supplerer vi med ture ud af huset, for vores elever kan ikke klare en hel lektion med bare at modtage læring. Det ville være et verbalt overfald.

Hvad er det der gør det specielt interessent at arbejde som lærer på Behandlingsskolerne?

Jeg har en meget stor indflydelse på, hvad vi skal. I folkeskolen fik jeg stukket et skema i hånden, og det havde jeg ikke meget indflydelse på. Sådan er det ikke på Behandlingsskolerne. Her har jeg selv indflydelse på, hvilke fag jeg ønsker og hvor jeg kan gøre en forskel for eleverne.

På Barometret har vi de ressourcer vi skal bruge, og hvis det kan forsvares og forklares i forhold til elevernes udvikling, så får vi aldrig nej.

Klassestørrelserne er små, og det giver gode muligheder for at sikre den enkelte elevs udvikling. I folkeskolen, hvor der sidder 25 elever i hver klasse, er det svært at tjekke om alle elever lærer noget. Sådan er det ikke hos os, hvor vi er meget tæt på hver enkelt elev,

Det er min oplevelse at vi har en meget stor frihed til at tilrettelægge tilgangen til den enkelte elev.

I folkeskolen oplevede jeg, at vi havde 15 kr. per elev til at lave supplerende aktiviteter. Sådan er det ikke på Behandlingsskolerne, hvor vi har vide rammer, også økonomisk, for at ramme den enkelte elev.

På Barometret er vi sammen med eleverne i mange timer hver dag, og jeg har stor indflydelse på min hverdag.

 

Hvad motiverer dig mest ved at arbejde med udfordrede voksne eller børn og unge?

Barometrets elever skal ikke videre i uddannelsessystemet, men for vores elever er succeskriteriet at de skal have en god oplevelse af at gå i skole. Samtidig arbejder vi med at sikre, at eleverne skal være stolte over den proces de har været igennem, og ikke have fokus på karakterer.

Det motiverer mig meget at være med til at sikre et trygt og rart skolemiljø, der er individuelt tilrettelagt.  Som lærer er jeg, sammen med pædagogerne og vores psykologer, med til at skabe forudsætningerne for at kunne imødekomme elevernes krav.

At være med til at ”klæde” vores elever på til at klare sig i livet, er en stor og vigtig opgave.

Jeg synes vi er ret gode til at se ressourcerne i alle eleverne. Hvis man som voksen sammenligner vores elever med jævnaldrende, så er det nemt at se hvad de ikke kan. Men hos os tilrettelægger vi skoledagen, så den bliver en succes. Vores elever ville aldrig kunne klare sig i folkeskolen, men vi kan hjælpe dem til at klare sig så selvstændigt og livsdueligt som overhovedet muligt, og det er stærkt motiverende at være med til at få til at lykkes.

Meget af vores arbejde er relations arbejde, for vores elever skal være trygge ved skolen og vide, at vi ikke kommer med uoverskuelige krav.

 

Kan du fortælle om en ”udfordring” du har stået overfor, som du er specielt stolt af at have klaret godt?

Jeg kan huske en gang, da jeg lige var startet som lærer på Barometret, hvor der var en elev, hvis far var arg modstander af, at vi ville hjælpe hans søn til afgangsprøve. Han havde oplevet at hans søn havde fået så mange nederlag, at han ikke mente det var muligt.

Vi stod dog fast, for vi var overbeviste om at vi kunne gøre det til en god oplevelse for sønnen, og det blev det. Jeg var helt ny, og så stod jeg ansigt til ansigt med en far, der med tårer i øjnene kom med en gavekurv, fordi han var så glad for, at hans søn havde fået en succesoplevelse. Det gjorde et stort indtryk på mig.

Helt ærligt, så synes jeg, med få undtagelser, at vi gr en positiv forskel for alle elever. Det er jeg generelt meget stolt af.

Det handler om at have tillid til at eleven, med den rette hjælp, godt kan.

 

Kan du dele en oplevelse, der illustrerer, hvordan vores Behandlingsskolerne støtter sine medarbejdere i deres arbejde?

Ledelsen bakker op, og jeg har som medarbejder altid en følelse af, at jeg, og dem jeg arbejder sammen med, er eksperter i det vi gør.

På Behandlingsskolerne er der stor tillid til, at vi som medarbejdere ved, hvilken tilgang, der er den rigtige i forhold til vores elever, og der er meget kort fra ord og aftaler til vi kan handle på tingene.

Vi har jævnligt supervision med eleven som centrum, men kan også bruge det, hvis vi selv har udfordringer i arbejdet, vi har brug for at få vendt. I det hele taget er det min oplevelse, at døren til ledelsen altid er åben, vi har de ressourcer vi har brug for, og jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har fået et nej til noget jeg har foreslået.

Det er tydeligt, at ledelsen har tillid til, at vi som medarbejdere ved, hvad der er bedst, og det giver gode muligheder for at kunne supplere undervisningen med materiale, der er tilpasset den enkelte elev eller aktiviteter, der er særligt gavnligt for sammenholdet i klassen.

I forhold til forældresamarbejdet, så er det altid psykologerne, der tager over, hvis der er nogle konfliktfyldte ting. Det er afgørende for vores arbejde i klasserne, at vi har en god relation til både eleverne og forældrene

Hvordan føler du, at dine værdier og holdninger passer med vores virksomhedskultur?

Vi vil gerne skabe et miljø, der giver de bedste muligheder for at vores elever udvikler sig. Det passer rigtig godt til mine værdier og holdninger som lærer.

Vi har et meningsfuldt arbejde med stor medindflydelse. Det er motiverende.