andre tilbud

Spiseforstyrrelsesindsats

På Behandlingsskolerne tilbyder vi en særlig indsats for børn og unge med spiseforstyrrelse.

Behandlingstilgang og metode​

For en del børn og unge kan spiseforstyrrelsen være kombineret med andre diagnoser som autisme. I behandlingen støttes både barnet/ den unge og familien.

Vores behandling og undervisning tilpasses altid den enkelte elevs specifikke udfordringer. Behandlingsansvaret på skolen varetages af en sygeplejerske med stor erfaring indenfor spiseforstyrrelser. Sygeplejersken har et tæt samarbejde med andre relevante fagpersoner, f.eks. pædagoger, lærer, psykologer og læger.

Motivation til udvikling og et selvstændigt liv

Eleven hjælpes til at identificere styrker, talenter og sætte mål for sin fremtid, med fokus på at forberede sig til et selvstændigt voksenliv. Vi skaber en tryg skolekultur, hvor eleven kan føle sig respekteret i et positivt fællesskab og trives.

Eleven støttes i at udvikle sunde vaner, herunder kost og motion, med opmærksomhed på deres fysiske velvære.

Støtte til forældre og søskende

Forældre får regelmæssige samtaler med den behandlingsansvarlige sygeplejerske og vi faciliterer forældrecafe og søskendegrupper for yderligere støtte og erfaringsudveksling.

Samarbejde med psykiatrien

Hvis eleven er tilknyttet psykiatrien, kan vi deltage i møder med psykiatrien, og vi kan koordinere vores indsats for at sikre, at eleven får den bedst mulige støtte.

Chef for Behandlingscenteret
Søs Føhns