OLIGOFRENI-PSYKIATRI

Behandlingsskolerne har en dagbehandlingsskole og en STU specialiseret i oligofrenipædagogik og -behandling, som modtager elever og borgere, hvor lavt kognitivt funktionsniveau er hovedproblematikken.

Til højre kan du læse mere om dagbehandlingsskolen Barometeret på Islands Brygge og om STU’en på Marianelund ved Kvistgård i Nordsjælland.

Er du interesseret i at vide mere om oligofreni og mental retardering, og hvordan vi arbejder med det pædagogisk og behandlingsmæssigt, kan du også læse mere til højre.