HVEM ER VI

I Vendepunktet vægter vi fagligheden højt. Vi brænder for at gøre en forskel for vores elever. Hos os viser vores engagement sig særligt i mødet med eleven, hvor vores lange erfaring og forståelse for den enkeltes situation giver grobund for den gode relation.

Endvidere er glæde, humor, lethed og omsorg en vigtig del af vores arbejde, da vi ofte møder mennesker i krise.

Vi er en bred skare af fagpersoner med mange forskellige baggrunde. Denne kombination bidrager til en alsidig og nuanceret tilgang til vores elever, hvor vi samtidig også er opmærksomme på at lave de bedste match mellem elev og hele det team der skal arbejde med eleven.

Kontakt

Center for skolevægring
Linde Alle 53
2027 Vanløse

Leder af Vendepunktet: Monica Lindberg

Tlf: 26 43 72 92
Mail: monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Vendepunktet: Jonas Wolthers
Tlf.: 41 27 61 96
Mail: jonasw@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk