ELEVPROFIL

Vendepunktets målgruppe er elever, der i en længere periode har haft et udtalt skolefravær. Isolation i hjemmet forekommer også ofte. Fælles for alle vores elever er, at de har psykiske udfordringer og dermed ofte særlige behov.​

Skolefraværet er ofte forbundet med, at eleverne:​

  • har angst evt. i kombination med en anden psykiatrisk diagnose​
  • bliver – eller har været – udsat for mobning​
  • oplever belastninger eller forandringer i hjemmet, eksempelvis skilsmisse eller tab​
  • oplever manglende støtte og begrænsede ressourcer i hjemmet i forhold til opbakning​


Vendepunktet er ikke kun forbeholdt elever, der skal gå på Behandlingsskolerne. Vi hjælper også elever, der går på andre specialskoler eller i folkeskolen.

Kontakt

Center for skolevægring
Linde Alle 53
2720 Vanløse

Leder af Vendepunktet: Monica Lindberg

Tlf: 26 43 72 92
Mail: monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Vendepunktet: Jonas Wolthers
Tlf.: 41 27 61 96
Mail: jonasw@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk