Center for skolevægring

Fra skolefravær til stabil skolegang

I Vendepunktet indskriver vi elever med stort skolefravær, også kaldet skolevægring. De seneste år har dette været et stigende problem for mange skoler i Danmark.

Elever med skolevægring isolerer sig ofte i hjemmet. De kan ofte ikke modtage hjemmeundervisning. Skolevægring knytter sig nemlig ofte til skolerelaterede aktiviteter. Det kan betyde, at elever med skolevægring ikke får den undervisning, der i Danmark er en pligt. Når vi indledningsvis møder eleven, vil vi derfor ikke italesætte skolegang direkte. Vi påtager os dog gerne undervisningspligten og tænker læring ind på kreativ vis, da vi ellers vil møde modstand fra eleven fra start.

Målgruppe

Vendepunktet er et tilbud til alle elever med skolevægring, dvs.:

  • elever der skal indskrives på Behandlingsskolerne
  • elever der er tilknyttet folkeskolen, andre specialskoler og som skal tilbage på deres gamle eller en ny skole

Når vi møder eleverne første gang, har de ofte siddet hjemme i mange måneder. For at komme i skole efter en længere periode med stort fravær, er der brug for en ekstraordinær og fokuseret indsats.

Målrettet arbejde

I Vendepunktet arbejder vi med en målrettet og professionel indsats. Det overordnede mål er, at eleverne bliver motiveret til (igen) at starte i skole.

Tværfagligt team

I Vendepunktet er der altid tilknyttet et tværfagligt team, der sammen arbejder med eleven. Det inkluderer en særlig udvalgt konsulent, der er barnets primære kontakt. Han/hun arbejder sammen med psykologer, familiebehandlere, sygeplejersker, læsevejleder med flere for bedst muligt at støtte eleven. Vi trækker derfor på en bred psykologfaglig og specialpædagogisk viden.
Et forløb hos Vendepunktet er berammet til minimum tre måneder. Her tilpasser vi løbende indsatsen og evaluerer de mål, som er udarbejdet i samarbejde med eleven.
Når et barn er indskrevet i Vendepunktet, tilbydes eleven altid:

  • læsetest
  • helbredsundersøgelse
  • kognitive undersøgelser
  • samtaleforløb med psykolog
  • familiebehandling