Metode og tilgang

Indsatserne planlægges i samarbejde mellem Center for Skolevægring, rekvirent af indsatsen og netværket omkring barn/ung og familie og koordineres og målrettes med baggrund i den enkeltes behov. I Center for Skolevægring er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således, at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag. I forløbet sættes en fælles retning ud fra handleplan og de individuelle behov, og herudfra arbejdes med specifikke terapeutiske, psykologiske og pædagogiske tilgange og metoder.

Uanset hvilken faggruppe der varetager indsatsen, arbejder vi altid motiverende og relationelt. Vi arbejder ud fra en præmis om, at medarbejderens relationskompetence er afgørende for mulighed for udvikling og trivsel. Vi ved, at tryghed, trivsel og positive oplevelser giver større chancer for, at barnets/den unge kan præstere godt, både fagligt og socialt. Derved kan vi styrke barnets/den unges trivsel og udvikling, samt motivation for videre uddannelse og et godt ungdoms- og voksen liv. Vi arbejder med at identificere deres kravkapacitet og udfordrer indenfor nærmeste udviklingszone. Vi har erfaring med, at vi gradvist kan øge den individuelle kravkapacitet, når vi målretter vores intervention ud fra den enkeltes forudsætninger og motivation.

Indsatserne planlægges i samarbejde mellem Center for Skolevægring, rekvirent af indsatsen og netværket omkring barn/ung og familie og koordineres og målrettes med baggrund i den enkeltes behov. I Center for Skolevægring er vores medarbejdere uddannet til arbejdet med børn og unge, og specialiseret i forhold til forskellige typer af problemstillinger, således, at vi altid kan tilbyde det bedste match i den enkelte sag. I forløbet sættes en fælles retning ud fra handleplan og de individuelle behov, og herudfra arbejdes med specifikke terapeutiske, psykologiske og pædagogiske tilgange og metoder.

Uanset hvilken faggruppe der varetager indsatsen, arbejder vi altid motiverende og relationelt. Vi arbejder ud fra en præmis om, at medarbejderens relationskompetence er afgørende for mulighed for udvikling og trivsel. Vi ved, at tryghed, trivsel og positive oplevelser giver større chancer for, at barnets/den unge kan præstere godt, både fagligt og socialt. Derved kan vi styrke barnets/den unges trivsel og udvikling, samt motivation for videre uddannelse og et godt ungdoms- og voksen liv. Vi arbejder med at identificere deres kravkapacitet og udfordrer indenfor nærmeste udviklingszone. Vi har erfaring med, at vi gradvist kan øge den individuelle kravkapacitet, når vi målretter vores intervention ud fra den enkeltes forudsætninger og motivation.

Vi har et bredt repertoire af specialpædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder og kan anvende forskellige tilgange, målrettet den enkelte. Herunder kan nævnes: Kognitiv adfærdsterapi, angstbehandling og eksponering, Social thinking, Low arousal, psykoedukation til børn med psykiatriske diagnoser etc.

En del børn og unge, som henvises til os, beskriver, at de ofte oplever at føle sig anderledes og har udfordringer i det sociale samspil, som påvirker deres trivsel og udvikling. Nogle børn isolerer sig og bliver ensomme, imens andre børn udvikler uhensigtsmæssig adfærd. Det kan påvirke disse børn og unges udvikling og kan resultere i dårligt selvværd, uhensigtsmæssige handlemønstre eller adfærd, skolefravær og mistrivsel.  Derfor har vi et stort fokus på at alle børn og unge har mulighed for at blive en del af et inkluderende fællesskab. Selvom børn og unge henvist til os ikke kommer i skole har vi altid et fællesskab med jævnaldrende som de kan være en del af.

Vores medarbejdere har alle erfaring i at samtale med børn. I samtalerne bruger vi eksempelvis KAT-kassen og tager aktuelle problemstillinger op sammen med barnet/den unge. Samtalerne tager afsæt i den enkeltes personlighedsprofil, hvor formålet er at barnet/den unge bliver mere opmærksom på egne styrker og svagheder – og hvordan man kan lære at fungere med disse og udvikle mere hensigtsmæssige strategier. Vi vil typisk arbejde med potentialer, sensitivitet og sårbarhed, familie og venskaber, evt. psykoedukation om diagnoser, skole, planlægning og struktur, stress, søvn, hverdagsstrategier, identitet og udvikling, kost, drømme om fremtiden etc. med udgangspunkt i den enkeltes behov – men med fokus på at overvinde trivselsbarrierer og øge motivation.

Vi har erfaring med at arbejde helhedsorienteret på forskellige måder, afhængigt af barnets/den unges og familiens situation, hvorfor vi typisk kombinerer vores forskellige forløb. Afhængigt af årsagerne og den enkeltes situation og sagens kompleksitet, kan det give mening med forskellige typer af indsatser og fagpersoner.

KONTAKT

Center for skolevægring
Linde Alle 53
2720 Vanløse
88638819

Leder af Center for skolevægring:
Monica Lindberg

monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Center for skolevægring:
Jonas Wolthers

jonasw@behandlingsskolerne.dk

Visitationschef:
Iben Friis-Hansen

Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk