Hvem er vi

Indsatser med høj faglighed og kvalitet

Medarbejdere i Center for Skolevægring er kendetegnede ved at have en høj grad af faglighed og erfaring. Vi er en tværfaglig enhed bestående udelukkende af uddannet personale, herunder lærere, pædagoger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og kandidater med forskellige humanistiske profiler inden for pædagogik, psykologi, sociologi etc.

Vores lærere er ansat under overenskomst med DLF og er alle lærere med +9 års anciennitet og erfaring indenfor almen- og specialområdet. Vores pædagogiske personale består af erfarne og videreuddannede pædagoger, som har erfaringer med børn og unge i grundskolen, som er organiseret under SL.

Vi har adgang til eget interne psykiatriske ambulatorium i Behandlingscentret og kan tilbyde psykiatriske udredninger internt. Vi har et team af sygeplejersker, psykiater og børnelæge som vi altid kan trække på.

Behandlingsskolerne er VISO-leverandør hvor medarbejdere i Center for skolevægring er repræsenteret. Vi rådgiver kommuner og udreder børn og unge på social- og specialundervisningsområdet inden for tre områder:  

  • Svære og komplekse psykiske vanskeligheder
  • Autismespektrumforstyrrelser
  • Opmærksomhedsforstyrrelse

Vores rådgivning bidrager til at styrke beslutningsgrundlaget hos kommunen, der har myndighed til at træffe afgørelser om, hvad der skal sættes i værk i den enkelte sag. Fx hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats, eller hvad et tilbud til den enkelte bør indeholde.


Monica Lindberg

Monica
Leder af Center for skolevægring

Vibeke
Psykolog

Jonas Wolthers

Jonas
Souschef

Sophie
Psykolog

Signe
Psykolog

Eva
Stud. Psyk.

Tine-Marie
Læringskonsulent

Peter
Læringskonsulent

 
 

Mohamad
Pædagogisk konsulent

Mikkel
Pædagogisk konsulent

Louise
Pædagogisk konsulent

Line
Pædagogisk konsulent

Lena
Pædagogisk konsulent

Janne
Pædagogisk konsulent

Ditte
Pædagogisk konsulent

Ine Garlshol

Ine
Pædagogisk konsulent

Rasmus Torp

Rasmus Torp
Pædagogisk konsulent

Anne
Pædagogisk konsulent

Laura Balschau

Laura
Pædagogisk konsulent

Merete Staulund

Merete
Pædagogisk konsulent

Christine
Pædagogisk konsulent

Frederiks Langer

Frederik
Pædagogisk konsulent

Mie Kirk

Mie
Læringskonsulent

Christian
Pædagogisk konsulent

Laura
Pædagogisk konsulent

Ludvig

Carlo

Gurli

Jeff

Sia

 

KONTAKT

Center for skolevægring
Linde Alle 53
2720 Vanløse
88638819

Leder af Center for skolevægring:
Monica Lindberg

monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Center for skolevægring:
Jonas Wolthers

jonasw@behandlingsskolerne.dk

Visitationschef:
Iben Friis-Hansen

Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk