Elevprofil: Målgruppe

Center for Skolevægring tilbyder forskellige forløb henvendt til børn og unge i alderen 6-18 år og deres familier, som af forskellig årsag udviser tegn på mistrivsel og som kan have følelsesmæssige og/eller sociale og faglige problemstillinger, og ofte forskellige typer af diagnoser.

Formålet med indsatserne er altid at afdække og behandle rodårsagen til vanskelighederne til gavn for barnets/den unges positive trivsel og udvikling.