Elevprofil: Målgruppe

Center for Skolevægring tilbyder forskellige forløb henvendt til børn og unge i alderen 6-18 år og deres familier, som af forskellig årsag udviser tegn på mistrivsel og som kan have følelsesmæssige og/eller sociale og faglige problemstillinger, og ofte forskellige typer af diagnoser. Formålet med indsatserne er altid at afdække og behandle rodårsagen til vanskelighederne til gavn for barnets/den unges positive trivsel og udvikling.

KONTAKT

Center for skolevægring
Ved Amagerbanen 15
2300 København S
88638819

Leder af Center for skolevægring:
Monica Lindberg

monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Center for skolevægring:
Jonas Wolthers

jonasw@behandlingsskolerne.dk

Visitationschef:
Iben Friis-Hansen

Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk