Center for skolevægring

Center for Skolevægring varetager indsatser til børn og unge med skolevægring. Vi arbejder både forebyggende, behandlende og med børn og unge, der er bevilget dagbehandling.  

Vi er en del af Behandlingsskolerne og er derfor en del af et stort professionelt netværk af fagfolk og i Center for Skolevægring er vi specialiserede i at arbejde med børn og unge, der har ufrivilligt skolefravær.  

I Center for Skolevægring tilbydes skræddersyede indsatser til børn, unge og deres familier, fra tidlige forebyggende indsatser til mere indgribende indsatser. Vi vil derfor kunne sikre en koordineret indsats og kontinuitet, hvis bekymringsgraden ændrer sig og mere eller mindre indgribende foranstaltninger bliver relevante, uden at der skiftes aktør, da vi tilbyder indsatser på hele indsatstrappen. 

Vi er særligt specialiserede i at arbejde helhedsorienteret og med tidlig skolevægring, både indenfor almenområdet og specialområdet, hvor vi har et personligt, socialt og fagligt fokus i indsatserne. Hos en stor andel af børn og unge med skolevægring ses et sammenfald med diagnoser indenfor autismespektret, angst, belastningsreaktion og ADHD, hvorfor vi har særlige kompetencer og forudsætninger for at varetage indsatser til børn og unge med komplekse psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Center for Skolevægring tilbyder forskellige forløb henvendt til børn og unge i alderen 7-18 år og deres familier, som af forskellig årsag udviser tegn på mistrivsel og som kan have følelsesmæssige og/eller sociale og faglige problemstillinger, ofte med forskellige typer af diagnoser. Formålet med indsatserne er altid at afdække og behandle rodårsagen til vanskelighederne til gavn for barnets/den unges positive trivsel og udvikling.

Download brochure om Center for skolevægring her!