SKOLEFLEX

Individuelt forløb med fast støtte-kontaktperson i folkeskolen

Dette tilbud er til elever, hvor der er behov for støtte og en særlig indsats for at fastholde eleven i folkeskolen.

Varighed – Et års kontinuerligt forløb

1.-10. klassetrin

 

Tilbud til elev

 • Fagligt løft i udvalgte fag
 • 5 timer (6 lektioner) i den tilknyttede folkeskole v/læreruddannet læringskonsulent (aftales individuelt med lærere og elev)
 • Læringskonsulenten er fast støtte-kontaktperson med et socialt og fagligt sigte
 • Mulighed for deltagelse i ferieaktiviteter og lejrtur

 

Tilbud til forældre

 • Fast kontaktperson
 • Tæt støtte og opfølgning på telefon ift. elevens udvikling og hverdag
 • Skole/hjem samtaler hver 3. måned

 

Tilbud til sagsbehandler

 • Fast kontaktperson
 • Udarbejdelse af statusskriv (første gang efter 3 måneder, herefter halvårligt), som gennemgås med eleven og familien hvis muligt
 • Deltagelse i opfølgningsmøder, netværksmøder mm.

 

Tilbud til skole

 • Understøttende undervisning og aflastning i 5 timer (6 lektioner) ved læreruddannet læringskonsulent
 • Fast kontaktperson og tæt samarbejde
 • Forebyggelse og/eller nedbringelse af skolefravær
 • Faglig sparring med lærere med erfaring med støtte til elever med særlige udfordringer
 • Bidrag med særligt undervisningsmateriale
 • Psykoedukation af personalet
 • Lettelse af og støtte til lærernes arbejde med eleven – IKKE merarbejde
 • Halvårlige faglige test af eleven

Kontakt

Backspin & Selvværd
Leder i Backspin: Monica Lindberg
Amagerbanen 15
2300 København S
Tlf: 26 43 72 92 monical@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk