PERSONLIGT UDVIKLINGSFORLØB

Gruppeforløb med fast støtte-kontaktperson

Dette tilbud er til børn og unge med lavt selvværd, som har brug for træning af sociale kompetencer og strategier samt at blive en del af et trygt fællesskab.

Varighed – Minimum 6 måneder

Aldersgruppe – 9-18 år

 

Tilbud til elev

 • Personlig udvikling med udgangspunkt i den enkelte elevs situation og udfordringer
 • Socialisering træning af sociale kompetencer i trygge rammer
 • Fast kontaktperson
 • Eftermiddagsaktiviteter 2 gange ugentligt i tidsrummet 15-17 (afhentning kl. 14-15 og kørsel hjem kl. 17-18). Fysiske aktiviteter, natur, hygge, oplevelser mm.
 • Aftenspisning hver anden uge efter aktiviteter i tidsrummet 17-19 (kørsel hjem kl. 19-20)
 • Afhentning i skole eller hjemme – kørsel hjem efter aktiviteter/aftenspisning
 • Tilknyttet fast gruppe på i alt 6 elever med et trygt fællesskab
 • Mulighed for deltagelse i ferieaktiviteter og lejrtur

 

Tilbud til forældre

 • Forældresamarbejde
 • Fast opfølgning med elevens kontaktperson
 • Aflastning to eftermiddage om ugen

 

Tilbud til sagsbehandler

 • Udarbejdelse af statusskriv (første gang efter 3 måneder, herefter halvårligt), som gennemgås med eleven og familien, hvis muligt
 • Deltagelse i opfølgningsmøder, netværksmøder mm.
 • Tværfaglig sparring

 

Tilbud til skole

 • Fast kontaktperson

Kontakt

Backspin & Selvværd
Leder i Backspin: Monica Lindberg
Amagerbanen 15
2300 København S
Tlf: 26 43 72 92 monical@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk