KONTAKTPERSONSORDNING

Individuelt forløb med fast støtte-kontaktperson

Dette tilbud er til børn og unge, som har behov for en voksen at tale med, gå til og støttes af. Der kan være fokus på samtaler, aktiviteter eller at komme i gang med et aktivt fritidsliv.

Varighed – Minimum 6 måneder

Aldersgruppe 9-18 år

 

Tilbud til elev

  • 1,5 time ugentligt 1:1 samvær med barnet/den unge
  • Aktivitetsbudget inkluderet i prisen
  • Fast kontaktperson
  • Mulighed for deltagelse i ferieaktiviteter og lejrtur

 

Tilbud til forældre

  • Forældresamarbejde
  • Fast opfølgning med elevens kontaktperson

 

Tilbud til sagsbehandler

  • Udarbejdelse af statusskriv (første gang efter 3 måneder, herefter halvårligt), som gennemgås med eleven og familien hvis muligt
  • Deltagelse i opfølgningsmøder, netværksmøder mm.
  • Tværfaglig sparring

 

Tilbud til skole

  • Fast kontaktperson

Kontakt

Backspin & Selvværd
Leder i Backspin: Monica Lindberg
Amagerbanen 15
2300 København S
Tlf: 26 43 72 92 monical@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk