FAMILIEKONSULENTFORLØB

Individuelt forløb med fast familiekonsulent

Dette tilbud er til børn og unge og deres familier, som har behov for nogle strategier til håndtering af konflikter, bedre trivsel i hverdagsliv og styrkelse af familielivet.

Varighed – Minimum 6 måneders forløb

 

Tilbud til forældre

  • Støtte og sparring ift. den enkelte families liv og hverdag.
  • Samtaler hver anden uge af 1,5 times varighed for familien.
  • Mulighed for psykoedukation hvis det er relevant.

 

Tilbud til sagsbehandler

  • Udarbejdelse af statusskriv (første gang efter 3 måneder, herefter halvårligt), som gennemgås med eleven og familien hvis muligt
  • Deltagelse i opfølgningsmøder, netværksmøder mm.

 

Tilbud til skole

  • Aflastende for skolen ift. Skole/hjem-arbejde, når det er relevant.

Kontakt

Backspin & Selvværd
Leder i Backspin: Monica Lindberg
Amagerbanen 15
2300 København S
Tlf: 26 43 72 92 monical@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk