INDSATSER

Backspin består af flere forskellige tilbud, som adresserer forskellige problematikker og tilgodeser de forskellige behov, som vores elever og deres familier har.

 

Personligt Udviklingsforløb

Gruppeforløb med fast støtte-kontaktperson

Dette forløb er for børn og unge med lavt selvværd, som har brug for træning af sociale kompetencer og strategier samt at blive en del af et trygt fællesskab. I forløbet er eleven med til sociale eftermiddagsaktiviteter to gange ugentligt.

 

Skoleflex

Individuelt forløb med fast støtte-kontaktperson i folkeskolen

Dette forløb er for elever, som har behov for støtte og en særlig indsats for at fastholdes i folkeskolen. Det kan fx være faglige løft i udvalgte fag eller støtte til elevens lærere ift. social og faglig inklusion i klassen og på skolen.

 

Familiekonsulentforløb

Individuelt forløb med fast familiekonsulent

Dette forløb er for børn og unge og familier, som har brug for støtte og sparring ift. familieliv og hverdag. Det kan være behov for strategier til håndtering af konflikter og bedre trivsel i hverdagen og familielivet.

 

Kontaktpersonsordning (1:1)

Individuelt forløb med fast støtte-kontaktperson

Dette forkøb er for børn og unge, som har behov for en voksen at tale med, gå til og støttes af. Fokus kan være på samtaler, aktiviteter eller det at komme i gang med et aktivt fritidsliv.

 

Selvforståelsesforløb

Individuelt forløb med fast terapeut

Dette forkøb er for børn og unge, som har behov for at opnå indsigt i egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd. Udover udviklende samtaler med eleven består forløbet af vejledende samtaler med forældre og/eller netværk.

Kontakt

Backspin & Selvværd
Leder i Backspin: Monica Lindberg
Amagerbanen 15
2300 København S
Tlf: 26 43 72 92 monical@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk