Backspin

Enhed for skoleløft

Læs mere på backspin.dk for meget mere info

 

Backspins tilbud

Backspin er et relationelt og udviklende tilbud. I modsætning til Behandlingsskolernes andre tilbud har Backspin primært elever, som stadig kan rummes og inkluderes i folkeskolen. Eleverne har dog alle følelsesmæssige, faglige eller sociale problemstillinger, der gør hverdagen svær og behovet for en særlig indsats nødvendig.

Målgruppe​

Alle Backspins elever er forskellige. Men de har alle det til fælles, at de skal styrkes i deres sociale kompetencer, relationer og selvværd. Elever, der starter i Backspin, har ofte:

  • oplevet at føle sig ensomme og udenfor
  • været skoletrætte i længere tid med højt fravær​
  • væsentlige faglige udfordringer​
  • koncentrationsudfordringer​
  • lyst til at få flere venner
  • oplevet konflikter i skole og hjem
  • brug for nye handlingsstrategier

De forskellige tilbud​

Backspin består af flere forskellige tilbud, som adresserer forskellige problematikker og tilgodeser de forskellige behov, som vores elever og deres familier har. Nogle af tilbuddene foregår på elevens skole i skoletiden, mens andre tilbud er fritidsaktiviteter udenfor skoletiden. Fælles for alle tilbuddene er, at de har til formål at arbejde med eleverne omkring deres respektive problemstillinger, som enten er følelsesmæssige, faglige eller sociale.

Læs mere om de forskellige tilbud og indsatser i menuen til højre.

Kontakt

Backspin & Selvværd
Amagerbanen 15
2300 København S
88638820


Leder af Backspin:
Monica Lindberg
26 43 72 92 monical@behandlingsskolerne.dk

Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk