AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER

Autisme er en neuropsykiatrisk lidelse, dvs. en psykisk lidelse, der hænger sammen med hjernefunktion og centralnervesystem. Nyere forskning peger i retning af, at autisme har en bagvedliggende biologisk årsag.

Autisme viser sig som en afvigelse/forstyrrelse hos individet i de følgende tre kerneområder: Kommunikation, socialsamspil og forestillingsevne. Derudover kan mange med autisme have en anderledes sanseopfattelse – dvs. nervesystemet registrerer og bearbejder bl.a. synsindtryk og lyd anderledes og ofte hypersensitivt.

Autistiske symptomer ses på et spektrum fra de sværeste til de letteste tilfælde, indenfor alle kerneområderne.  Derfor kaldes autisme ofte for en Autismespektrumforstyrrelse (ASF).

Autisme betegnes også som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, idet udviklingsforstyrrelsen viser sig i alle situationer og kontekster, igennem hele livet.

Når det er sagt, er det vigtigt at påpege, at udviklingsveje hos børn og unge med autisme er forskellige: Vi ser, at en individuelt tilrettelagt behandlingsindsats og miljøterapi, i et tæt samarbejde med elevens forældre og andre omsorgsgivere, som regel medfører, at eleven begynder at tilegne sig nye kompetencer og brugbare handlemuligheder. Elevens nye kompetencer og handlemuligheder vil til dels kunne kompensere for nogle af elevens autistiske vanskeligheder. Børn og unge med autisme bliver gennem vores behandlingsmæssige indsats efterhånden mere selvstændige og opnår en bedring i deres funktionsniveau. Hvert barn og ung med autisme er et helt menneske med et unikt sæt af udviklingspotentialer og særlige udfordringer, hvis selvopfattelse, kognitive og sociale færdigheder er præget af udviklingsforstyrrelsen.

Vi arbejder med kognitiv adfærdsterapi. Elever med autismespektrumforstyrrelser støttes til at forstå egne reaktioner og adskille følelser, tanker, handlinger og kropslige reaktioner. I samtaler om konkrete situationer får de strategier til at håndtere komplekse sociale situationer. Der er evidens for, at kognitiv adfærdsterapi også hjælper børn med to eller flere psykiatriske diagnoser.