KARLSVOGNEN

På Islands Brygge

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne gør de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Karlsvognens elever er normaltbegavede børn med vanskeligheder inden for autismespektret. Derudover har eleverne side-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de hver især har et stort potentiale, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et værdifuldt voksenliv.

Karlsvognen tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov, og tilsvarende behandler vi den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores fremgangsmåde giver de største muligheder for, at eleverne laver så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til folkeskolens prøver i alle fag og skabe gode resultater og gennemsnit. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

Download brochure om Karlsvognen her!

Undervisning og elevprofil

Karlsvognen optager både drenge og piger på alle klassetrin.

Undervisningen foregår i mindre grupper med op til otte elever. Klassestørrelsen øges fra 8 til 10 i udskolingen, hvilket bidrager til at forberede eleverne til skolegang efter Karlsvognen.

Vi har en høj normering af medarbejdere, således at der er 2-3 voksne pr. klasse afhængig af klassens størrelse og elevernes behov. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Karlsvognen er en dagbehandlingsskole for normaltbegavede børn og unge med vanskeligheder inden for autismespektret i kombination med andre psykiatriske diagnoser, herunder fx ADHD, Tourettes syndrom og OCD.

Behandling

Hver elev har en fast psykolog, der i tæt samarbejde med pædagoger og lærere tilrettelægger elevens behandling.

Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og de ting, de synes, er svære. Det kan være at blive bedre til at styre impulser, indgå i lege og danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Psykologerne er på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på hyppige ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum. Samtidig arbejder vi løbende med at lære og forstå de regler, der gælder, når man færdes blandt andre mennesker.

Familiesamarbejde

Karlsvognen har et tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Vi inddrager gerne bedsteforældre, søskende, støtte- og kontaktpersoner for at favne barnet og dets verden som en helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer har også fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi faste sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet. De holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

Stedet

Karlsvognen ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og store grønne arealer på Amager Fælled.

Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Vi har åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse, og i klassen har hver elev sin egen afskærmede arbejdsstation med computer. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi er især stolte af at have alle faglokaler til rådighed på skolen.

På Karlsvognen har vi vores egen kantine, hvor der serveres varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser ernæring og fælles måltider som en naturlig del i vores pædagogiske tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet.

Kontakt

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Karlsvognen og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!