TILSYN

Undervisningstilsyn 2020

Samlet konklusion

“Overordnet set fik vi et godt indtryk af skolens atmosfære, relationerne mellem elever og voksne og den organisatoriske struktur og procedurer til understøttelse af kerneopgaven. Vi så klare forbedringspotentialer indenfor den fagfaglige del, da faglokaler, læringsmiljøer og elevernes fagfaglige bevidsthed fremstod mangelfuld.”

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Chrysalis Stenløse
Skolevej 10
3660 Stenløse

Skoleleder Patrick Skaaning
Tlf.: 52 39 25 56
Mail: patricks@behandlingsskolerne

Ledende psykolog Lea Klærke
Tlf: 52 39 86 51
Mail: leak@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk