AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER

Behandlingsskolerne har to dagbehandlingsskoler, der er specialiserede i autismepædagogik og -behandling, og som modtager elever, hvor autisme er hovedproblematikken. Det er Fyrtårnet i Vanløse og Karlsvognen på Islands Brygge. Derudover har vi tre skoler med afdelinger specialiserede i autisme. Du kan læse mere om skolerne til højre.

Er du interesseret i at vide mere om autismespektrumforstyrrelser og hvordan vi arbejder med det pædagogisk og behandlingsmæssigt, kan du også læse mere til højre.