Vores skoler

Skole/afdeling Geografisk Beliggenhed Fokus og specialisering Kategorier
Polaris Vanløse
Frederikssberg
Psykiatriske lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser med komorbiditet Kategori 2
Kategori 3
Kompasset Vanløse ADHD og adfærdsforstyrrelser med komorbiditet Kategori 2
Pilen Islands Brygge ADHD og adfærdsforstyrrelser med komorbiditet Kategori 2
Karlsvognen Islands Brygge Autismespektrumforstyrrelser med komorbiditet Kategori 2
Barometeret Islands Brygge Oligofreni psykiatri med Komorbiditet Kategori 3
Fortuna Vanløse
Stenløse
Virum
Østerbro
Særdeles komplekse psykiatriske og somatiske vanskeligheder Kategori 3
Fyrtårnet Vanløse Autismespektrumforstyrrelser med komorbiditet Kategori 2
Chrysalis Stenløse Opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser med komorbiditet, og særdeles komplekse psykiatriske og somatiske vanskeligheder Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Chrysalis Virum Opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser med komorbiditet, og særdeles komplekse psykiatriske og somatiske vanskeligheder Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Behandlingsskolerne Horsens Horsens Opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser med komorbiditet, og særdeles komplekse psykiatriske vanskeligheder Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Center for skolevægring København Skolevægring
Voksentilbud Helsingør
Fredensborg
Oligofrenipsykiatri inden for rammerne af STU eller §104, og §107 og §108

Behandlingsskolerne tilbyder særligt tilrettelagt specialundervisning og miljøterapeutisk bistand for elever i 0. – 10. klasse. Vores overordnede tilgang er at udfordre og støtte eleverne mest muligt for at realisere deres individuelle potentiale i forhold til at indgå i og bidrage til samfundet. Vi arbejder tæt sammen med vores elevers familier for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Alle vores lærere og pædagoger er uddannede, og begge faggrupper arbejder under organiserede forhold. Behandlingsskolerne har som en af de få aktører i markedet indgået overenskomst med både Danmarks Lærerforening og Socialpædagogernes Landsforbund.

Kategori 2 og 3 bruger udelukkende cand.psych, speciallæger eller sygeplejersker som sagsansvarlige for behandlingsarbejdet. Alle vores elever er tilknyttet en behandlingssansvarlig psykolog, der planlægger og varetager behandlingen. Udover kategori 1-3 tilbyder vi også specialdesignede forløb til elever, der har behandlingsmæssige og undervisningsmæssige behov, som rækker udover vores almindelige tilbud.

Skolerne trækker på en lang række faglokaler herunder science-lokaler, teknologirum, værksteder og lokaler forbeholdt musiske fag. Dertil råder skolerne over eget Pædagogisk Lærings Center.

Motion og bevægelse er en vigtig del af vores læringsmiljø, og vi har egen svømmehal, idrætshal og adskillige fitnesslokaler. Fritidsaktiviteter omfatter desuden klatreprojekt, havkajak, neglefabrikken og porcelænsmaling, e-sport, fiskeri og pigeraketten og tidligere elevers aften.

Den daglige åbningstid for vores skoler er kl. 7.00 – 16.00.

 

Information om ferie og ferieplaner for det kommende skoleår findes her:
Ferieplan for skoleåret 2022-23.pdf

Disse links indeholder information om juleferie, vinterferie, sommerferie, påskeferie, efterårsferie og helligdage.
Hvis du mangler information om ferieplaner, så kontakt din skoleleder: Skoledere på Behandlingsskolerne

 

Behandlingsskolernes antimobbestrategi: Behandlingsskolerne står sammen mod mobning