TILSYN

Styrelsen for Patientsikkerhed

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

tilsynsrapport 2023

Ved et uanmeldt tilsynsbesøg den 11. januar 2023, var det tilsynets vurdering at ”Tilbuddet Katholt kan redegøre for relevante tiltag, der understøtter borgernes udvikling af selvstændighed og sociale relationer. Det vurderes, at der benyttes relevante metoder hertil…”

 Tilsynskonsulenterne slår i tilsynsrapporten fast, at Katholt’s dokumentation har et: ”Højt niveau,” og at: ”Socialtilsynet konkluderer, at langt de fleste af borgerne i høj grad trives med tilbuddets indsats.”

Socialtilsyn 2021

“Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i relevante faglige tilgange og metoder, der skaber udvikling og trivsel for borgerne. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives i tilbuddet.
Derudover konkluderes, at den samlede medarbejdergruppen har relevante faglige uddannelser og erfaring i arbejdet med målgruppen. Tilbuddets dokumentation af borgernes målsætninger har et godt niveau. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant fokus på borgernes dagtilbud og kan redegøre for relevante tiltag, der understøtter borgernes dagtilbud og der er opmærksomhed på at borgerne udvikles herigennem.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets samlede ledelse har relevante faglige og ledelsesmæssige kompetencer og tilbuddet er vel ledet. Afdeling Kvistgårds fysiske rammer består af en boafdeling og et dagtilbud/STU som er fysisk adskilt. Der er gode udendørs arealer, hvor borgerne kan færdes mere eller mindre selvstændigt. Der er mulighed for at bruge sportsfaciliteter, der er dyrehold og der er værksteder som kan benyttes. På afdeling Fredensborg er der ligeledes et botilbud og et dagtilbud, som er fysisk adskilt.
Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Botilbuddet Katholt i høj grad skaber kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer.”

Arbejdstilsyn

Kompasset har en grøn smiley.

“Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.”
Groen_smiley

Tidligere tilsynsrapporter