TILSYN

Socialtilsyn 2021

“Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i relevante faglige tilgange og metoder, der skaber udvikling og trivsel for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet. Derudover vurderes det, at den samlede medarbejdergruppen har relevant faglige uddannelser og erfaring i arbejdet med målgruppen. Tilbuddet ses fortsat, at være i proces med udviklingen af den systematiske dokumentation i tilbuddet. Socialtilsynet vurdere, at tilbuddets samlede ledelse har relevant faglige og ledelsesmæssige kompetencer og konstaterer at tilbuddet fornylig har fået ansat en ny leder af botilbuddet Marianelund Katholt. Chef for Voksenområdet vil være leder af Marianelund Fredensborg indtil tilbuddet er helt etableret, hvorefter der vil blive ansat en afdelingsleder.
Marianelund Katholts fysiske rammer består af en boafdeling og et dagtilbud/STU som er fysisk adskilt. Der er gode udendørs arealer, hvor borgerne kan færdes mere eller mindre selvstændigt. Der er mulighed for at bruge sportsfaciliteter, der er dyrehold og der er værksteder som kan benyttes.
På Marianelund Fredensborg vil der ligeledes være et botilbud og et dagtilbud, som er fysisk adskilt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.”

Arbejdstilsyn

Kompasset har en grøn smiley.

“Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.”
Groen_smiley

Tidligere tilsynsrapporter

Kontakt

Botilbuddet Katholt (§107 og §108)
Kongevejen 47
3480 Fredensborg

Chef for voksen tilbud og botilbudsleder Katholt: Gitte Saouma
Tlf: 29 13 58 27
Mail: gittes@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk