Botilbuddet Katholt

Botilbud §107 og §108

 

Vi har en afdeling i både Fredensborg og Kvistgaard.

Katholt er et botilbud for unge og voksne med stærkt nedsat funktionsniveau. Vores mission er at gøre alle vores borgere så livsduelige som muligt. Botilbuddet Katholt holder til på en gammel herregård – Marianelund – sammen med Snekken Solist-STU og §104.
Vores målgruppe er unge og voksne, som ligger inden for det oligofreni-psykiatriske felt. Det vil sige borgere, som har en grad af udviklingshæmning. Oftest har de også andre psykiske diagnoser, som fx autisme, ADHD, OCD, angstproblematikker, depressioner eller skizofreni. Derudover har nogle af vores borgere andre problematikker som fx epilepsi, milde fysiske funktionsnedsættelser og tale- og kommunikationsvanskeligheder.

Livsduelighed og livsglæde er botilbuddets nøgleord. I vores rolige rammer ser vi, at vores borgere trives og kan mestre stadig mere selv. ADL-træning (træning i Almen Daglig Livsførelse) er centralt i tilbuddet. Vi fokuserer på de små skridt. Hos os er det lille skridt, i retning af større livsduelighed, altid stort.

Vi lægger vægt på at skabe gode relationer blandt beboerne og til personalet. Derigennem kan vi skabe udviklingsmuligheder og livskvalitet. Vi vægter også socialt samvær blandt beboerne højt, men det er altid med respekt for den enkeltes overskud.

På Katholt ser vi også sundhed som et vigtigt element i livskvalitet. Derfor serverer vi sund og nærende mad og søger for bevægelse og motion i dagligdagen. Vi varetager også medicinhåndteringen for den enkelte borger og følger borgeren til konsultationer på hospitalet, hos egen læge eller tandlægen. Derudover er der tilknyttet en sygeplejerske til Botilbuddet Katholt, som kan svare på spørgsmål om den almen sundhed, livsstilssygdomme, kostvejledning og andet.

Vi giver støtte til rengøring i egen lejlighed, tøjvask, indkøb og tilberedelse af mad og andre praktiske gøremål. Borgerne deltager i de faste gøremål i det omfang, de magter det. På botilbuddet er selvbestemmelse og medindflydelse en naturlig del af hverdagen for den enkelte og for gruppen, men altid under hensyntagen til beboernes behov for forudsigelighed og struktur.

På Katholt er det plads til 6 borgere fordelt med 2 borgere i §107 og 4 borgere i §108.

Kontakt

Skoleleder Snekken:
Therese Ibsen-Bjerget

20 23 56 65
theresei@behandlingsskolerne.dk

Chef for voksen tilbud:
Gitte Saouma

29 13 58 27
gittes@behandlingsskolerne.dk