OM VISITATIONSPROCESSEN

Visitation til dagbehandlingstilbud varierer lidt fra kommune til kommune, men et typisk forløb ser således ud:

  1. Den kommunale sagsbehandler (Socialforvaltningen) og det lokale PPR/sagspsykolog bliver enige om, at eleven skal indstilles til en bevilling til dagbehandlingstilbud.
  2. Sagen sendes til det kommunale visitationsudvalg. Typisk er der her repræsentanter fra både skoleforvaltningen (i København: specialområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen, BUF) og fra socialforvaltningen (SOF). Visitationsudvalget tager stilling til, om og hvor eleven skal henvises til.
  3. Er der enighed om, at Behandlingsskolerne er det rette tilbud for barnet/den unge, kontakter sagsbehandler Behandlingsskolerne, og barnets/den unges papirer sendes til Behandlingsskolerne leder, Iben Friis-Hansen, på adressen Linde Allé 53, 2720 Vanløse.
  4. Papirerne gennemlæses først af Behandlingsansvarlig Chefpsykolog og indstilles herefter til vurdering i Behandlingsskolernes visitationsudvalg. Udvalget vurderer, hvor barnet vurderes at opnå den bedste relevante behandlingstilgang og dermed trivsel og udvikling i samspil med læring.
  5. Sagsbehandler og forældre inviteres herefter til et visitationsmøde, hvor det relevante skoletilbud under Behandlingsskolerne præsenteres herunder den undervisningsmæssige og behandlingsmæssige tilgang til barnet og strukturen på skolen. På mødet bliver forældrene bedt om at fortælle om deres barn, bl.a. hvilke erfaringer der tidligere er gjort og deres forventninger til skolen.
  6. Efter mødet kan der arrangeres et forældrebesøg på skolen, hvorefter sagsbehandler i samråd med forældrene beslutter om barnet/den unge skal indskrives på Behandlingsskolerne. Der aftales starttidspunkt og kontrakt udfærdiges mellem sagsbehandler og Behandlingsskolerne. Praktiske ting vedrørende visitationen, såsom kørselsbevilling og kontakten til skoleforvaltningen (Børne- og Ungdomsforvaltningen, BUF) varetages af sagsbehandleren.
  7. Inden første skoledag bliver der arrangeret et skolebesøg, hvor både barn og forældre deltager. Her vil barnet og forældrene blive vist rundt på skolen, og skolelederen fortæller barnet lidt om skolen, hører hvilke forventninger barnet har til skolen, hvad barnet godt kan lide og er god til m.m.
  8. Første skoledag for barnet vil være, så snart de formelle papirer er underskrevet af Socialforvaltningen og PPR-lokalt / BUF. Den første skoledag vil som regel blive aftalt til at være kort og i selskab med far og/eller mor.
  9. Én gang om året udfærdiger Behandlingsskolerne en re-visitations rapport vedr. den enkelte elev. Rapporterne indeholder konkrete anbefalinger til om eleven anbefales at fortsætte på Behandlingsskolerne eller om eleven har haft så store fremskridt, at det er muligt at ”udsluse” eleven til et mindre omfattende tilbud eller til almen skolen. Rapporterne med anbefalingerne sendes til skole- og socialforvaltningerne, som tager den endelige beslutning om, hvilket skoleforløb eleven skal følge i det kommende skoleår.
  10. Vi forbeholder os retten til i samarbejde med socialforvaltningen, at om-indskrive elever fra en konkret skole til en af vores andre skoler, hvis det behandlingsmæssigt vurderes at være til gavn for eleven.

Papirer vedrørende visitation sendes til:

Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
visitation@behandlingsskolerne.dk

Opsigelse af kontrakter sendes til info@behandlingsskolerne.dk

Behandlingsskolerne bruger Sikker e-mail til at signere og kryptere e-mails når vi sender og modtager fortrolige oplysninger i e-mail.