KOMPASSET

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne laver de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Kompassets elever er normaltbegavede børn med ADHD, ADD, angst eller PTSD. Derudover har eleverne side-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.

Kompasset tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer.  Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores fremgangsmåde giver de bedste muligheder for, at eleverne laver så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til Folkeskolens Afgangsprøver i alle fag og skabe gode resultater og gennemsnit. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

Kompasset har både drenge og piger, og vi optager elever på alle klassetrin.

Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med højst otte elever, og på skolen har vi en høj normering af medarbejdere, således at der er 1 voksen pr. 2,5 elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere.

Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og de ting de synes er svære. Det kan være at blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i lege eller danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Psykologerne er på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

På Kompasset har vi et særligt fag vi kalder ’socialfag’. Faget foregår både individuelt og i klassen, og der arbejdes med at lære og forstå de regler, der gælder, når man færdes blandt andre mennesker.

Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på ugentlige ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene ud af huset giver gode muligheder for at undervise i andre rammer og at træne sociale færdigheder i det offentlige rum.

Mad og bevægelse er et særligt fokus på Kompasset. Vi spiser varm og sund frokost hver dag, og er opmærksomme på den enkelte elevs ernæring og på at gøre måltidets til en rar, fælles oplevelse. Eleverne er med til at tilberede og servere maden sammen med Behandlingsskolernes kok, og de kommer med forslag til menuen. Bevægelse er en integreret del af dagen, og vi går ture ved Damhussøen, spiller fodboldkampe, og svømmer i skolens svømmehal.

FAMILIESAMARBEJDE

Kompasset har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Vi inddrager gerne bedsteforældre og søskende, for at vi kan favne barnet og dets verden som en helhed.

Mange børn og unge med psykiske udfordringer døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Kompasset. De holder øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Kompasset ligger i Vanløse, med gode transportforbindelser, og med de grønne områder ved Damhussøen lige i nærheden. På skolen har vi gode idrætsfaciliteter, legepladser og egen svømmehal.

Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling.

På skolen er der åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi er især stolte af, at have alle faglokaler til rådighed på skolen.

Vi bruger det nyeste it i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer. Derudover har klassen iPads til brug i undervisningen.

KONTAKT OG VISITATION

Du er altid velkommen til at kontakte Kompasset og Behandlingsskolerne.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Kompasset
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Skoleleder: Helle Vejby Nielsen
hellevn@behandlingsskolerne.dk
28 68 49 86

Ledende psykolog: Katrine Jørgensen
katrinej@behandlingsskolerne.dk
26 43 07 55

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk