ELEVPROFIL

Pilen henvender sig i særlig grad til børn der:

  • Har en opmærksomhedsforstyrrelse
  • Har en udviklingsforstyrrelse
  • Har en ringe impulskontrol
  • Udviser oppositionel og kravafvisende adfærd
  • Har en nedsat forståelse for ageren i sociale sammenhænge
  • Profiterer af tydelig struktur og tæt voksenguidning
  • Er mellem 7 og 12 år på indskrivningstidspunktet

Børn uden diagnose kan indskrives, såfremt der er en udredning planlagt/i gang. Endvidere kan børn indskrives uden diagnose, hvis der af andre årsager vurderes, at skolens undervisning og behandling kan være udviklende for det enkelte barn.

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Julie Joost (konstitueret)
Mail: juliej@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Kirsten Hylander
Tlf: 26 23 58 46
Mail: kirstenh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk