ELEVPROFIL

Skolen har en adfærdsterapeutisk og relationsfokuseret tilgang til vores elever, som er skrøbelige unge piger og drenge mellem 12 og 17 år, med svære psykiske lidelser, primært skizofreniforme tilstande, personlighedsforstyrrelser og angst og depressionstilstande. Der er tale om en gruppe af unge, der grundet deres lidelse ikke profiterer af et normalt skoletilbud og ikke kan rummes i et sådant.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Polaris
Floras Allé 19
2720 Vanløse
polaris@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Peggy Rox
Tlf.: 60 15 43 72
Mail: peggyr@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Lærke Ammitzbøll Bogh
Tlf: 20 23 47 06
Mail: laerkebogh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk