Polaris Vanløse

POLARIS

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne gør de største personlige og faglige fremskridt. På Polaris opbygger vi eleverne evne til at lære for livet og tilegne sig værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Polaris er et skoletilbud for normaltbegavede unge med psykiske lidelser som angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og depression. Ofte har eleverne flere samtidige diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt. Eleverne kan indskrives fra 6.-10. klassetrin og vi har både piger og drenge.

Selvom de kan have de samme diagnoser, er vores elever heldigvis forskellige – og det er der plads til hos os. Fælles for vores elever er, at de oplever, at være en del af et fællesskab på skolen. De oplever, at vi gerne vil dem. Fælles for dem er også, at de har store potentialer, der med den rette indsats kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.

Polaris er et relationelt tilbud. At opbygge en tillidsfuld relation mellem eleverne og den professionelle voksne er grundstenen for de unges trivsel og evne til at lære. Mange af vores elever har en baggrund med flere skoleskift og manglende tillid til betydende voksne, som lærere og psykologer. Derfor ser vi det som vores vigtigste opgave at understøtte udviklingen af en meningsfuld og troværdig relation.

Alle vores elever går op til Folkeskolens Prøver. Vores tilgang til eleverne lægger grundlaget for, at de opnår personlig udvikling og gode faglige resultater. Dette har været afgørende for, at Polaris’ elever gennem de senere år har præsteret et gennemsnit, der er fuldt på højde med elever fra Københavns almene folkeskoler.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

På Polaris er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og det planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog. Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med typisk 8 elever. Der er én voksen til fire elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev. Samtidig ved vi, at i arbejdet med unge mennesker er dagsformen afgørende for den enkelte elevs formåen. Derfor er Polaris også et fleksibelt tilbud, hvor vi møder eleverne der, hvor de er, og afstemmer forventninger og krav ud fra vores løbende vurderinger.

Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov. Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere. Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere personlige og sociale udfordringer. Det kan være at blive bedre til at koncentrere sig, indgå i projekter, og danne venskaber med andre elever på skolen.

TURE

Ture er en væsentlig del af Polaris’ behandlingsmæssige og faglige tilbud. Gennem turene stimuleres og motiveres eleverne af nye udfordringer og oplevelser udenfor skolens trygge rammer.

Klasserne på Polaris har en fast dag om ugen, hvor de tager på faglige ture ud af huset. På turene er vi flittige brugere af skoletjenesterne ved hovedstadsområdets kulturelle og faglige tilbud. Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at benytte nærliggende museer, idrætsfaciliteter og andre læringsinstitutioner. Her får eleverne et afbræk fra den mere traditionelle klasserumsundervisning, samtidig med at de tilegner sig viden fra eksperter inden for forskellige felter.

Én gang om året tilbydes eleverne muligheden for at deltage i en studietur til en storby i Europa. Turene bruges aktivt i både undervisningen og behandlingen. De giver eleverne ansvarsfølelse, selvværd, store oplevelser og stærke venskaber.

Siden 2012 har Polaris arrangeret halvårlige dykkerkurser, der afsluttes med en uge i dykkerlejr i udlandet. Forløbet udfordrer elevernes evne til samarbejde, kommunikation, fleksibilitet og selvstændighed. Gennem årene har dykkerprojektet været en stor behandlingsmæssig og personlig succes, der har givet eleverne øget mestringsfølelse, selvtillid og sammenhold. På grund af projektets omfang, er der et begrænset antal pladser på hvert hold.

FAMILIESAMARBEJDE

Polaris har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende samarbejde mellem hjem og skole.

Vi tilbyder rådgivning om håndteringen af den unges udfordringer i familiernes dagligdag, hvor vores psykologer også fungerer som forældrenes sparringspartner i forhold til udfordringerne. Vores erfaring siger, at en fælles forståelse for og tilgang til elevernes diagnoser og problematikker, giver det bedste udgangspunkt for en positiv udvikling. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, for at vi kan favne den unge og hans/hendes verden som en helhed.

Det er velkendt, at mange unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske problemer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Polaris, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Polaris ligger i en stor murermestervilla på Floras Allé i Vanløse. Her råder vi over 850 kvadratmeter, hvilket giver gode rammer for et trygt og roligt ungdomsmiljø. Skolen er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi bruger IT i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer til skolearbejde. Undervisning i idræt, fysik og biologi foregår i Behandlingsskolernes fuldt udstyrede fælles faglokaler på Linde allé, kun fem minutters kørsel væk.

Skolen har gode transportforbindelser, og har grønne områder og idrætsfaciliteter i lokalområdet. Hver dag serveres der morgenmad og varm frokost i skolens hyggelige spisesal.  Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne kan tilbydes særlige forløb med aktiviteter i køkkenet.

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Polaris og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Polaris
Floras Allé 19
2720 Vanløse
polaris@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Peggy Rox
Tlf.: 60 15 43 72
Mail: peggyr@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Lærke Ammitzbøll Bogh
Tlf: 20 23 47 06
Mail: laerkebogh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk