TILSYN

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at Barometeret drives af en fagligt kompetent ledelse, samt at undervisningen, den pædagogiske indsats og behandlingen varetages af medarbejdere med relevante faglige og relationelle kompetencer.”

“Eleverne på Barometeret trives, og der ses positive resultater for behandlingen, både lokalt på Barometeret og på Behandlingsskolerne generelt. Der ses et fokus på at styrke elevernes selvstændighed og sociale kompetencer, hvilket gøres gennem individuelt tilrettelagte aktiviteter på skolen og gennem ture ud af huset.”

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 20 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 24 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Skole, uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 10 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Barometeret giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Tilsynsførende har oplevet et dagbehandlinsgtilbud, som tilrettelægger og gennemfører undervisningen via en legende tilgang. Tilbuddet tilrettelægger ligeledes dele af undervisningen gennem aktiviteter ude af huset, hvilket tilgodeser målgruppens behov for varieret og praksisnær undervisning.

I det pædagogiske miljø har tilsynet set tydelig rammesatte belønningssystemer samt gode relationer mellem voksne og børn

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Barometeret
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Trine Christensen
Tlf.: 53 37 82 56
Mail: trinec@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Merete Nørøxe
Tlf.: 52 13 00 81
Mail: mereten@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk