Barometeret

BAROMETERET

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne laver de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Barometerets elever er børn med nedsat kognitivt funktionsniveau og yderligere psykiske diagnoser og problematikker. Det er elever, som udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et selvhjulpent og værdifuldt voksenliv.

Barometeret tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer.

Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

ELEVPROFIL

Barometeret optager elever med nedsat kognitivt funktionsniveau og andre psykiatriske diagnoser såsom autisme.

Barometeret optager både drenge og piger på alle klassetrin. Elevernes funktionsniveau er forskelligt, men fælles for alle eleverne er, at de har behov for en særligt tilrettelagt skoledag med høj grad af struktur, hvor der tages små skridt i den enkelte elevs udvikling. Forud for skolestart på Barometeret har eleverne typisk været i mistrivsel længe, og de har på flere områder ikke udviklet alderssvarende færdigheder.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

Undervisningen foregår i mindre grupper med højst 6 elever. For at forberede vores elever til tilbud efter skolegangen hos os, øger vi gruppestørrelsen til 8 elever i udskolingen. Vi har en høj normering af medarbejdere, således at der på alle klassetrin er 2 voksen pr. 3 elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Mange af vores elever har oplevet modgang i deres skolegang, før de starter hos os. Det betyder, at flere af vores elever svært ved klassisk skoleundervisning. Derfor har vi stort fokus på at tilrettelægge undervisningen med konkrete aktiviteter. Vi arbejder med skjult læring og leger viden og nye kompetencer ind.

Vi tager på ugentlige ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøger museer og Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver en masse gode oplevelser, hvor eleverne træner sociale færdigheder og lærer at begå sig i det offentlige rum.

Vi arbejder løbende med at lære og forstå de regler, der gælder, når man færdes blandt andre mennesker. Således er træning i almen daglig levevis er en vigtig del af hverdagen på Barometeret. Eleverne deltager i forskellige dagligdags aktiviteter for at blive mere selvhjulpne og livsduelige, og vores ture ud af huset bidrager til at løfte elevernes kompetencer i forhold til at begå sig i trafikken.

Den del af undervisningen, der foregår traditionelt i klasseværelser, foregår i mindre rum, og vi tilrettelægger undervisningen med færrest muligt voksenskift. Dette sikrer mest mulig ro omkring eleverne.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere. Hos Barometeret er eleverne i et miljø, hvor der er fokus på at skabe en ramme og struktur, som virker afstressende. Det er udgangspunktet for elevernes videre udvikling. Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og til de ting de synes er svære. Det kan være at blive bedre til at indgå i lege og projekter og danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

FAMILIESAMARBEJDE

Barometeret har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psyko-edukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Vi inddrager gerne bedsteforældre, søskende, kommunale hjemmevejledere, kontakt- og støttepersoner, for at favne barnet og dets verden som en helhed.

Vi tilbyder gruppeforløb for vores elevers forældre. Som forældre til børn med komplekse psykiatriske udfordringer kan de have ekstra glæde af hinanden, fordi de hver især som familie står med udfordringer, som de fleste andre forældre ikke kender til. Derfor tilbyder vi forældregrupper, hvor forældrene til vores elever kan tale med andre i samme situation, udveksle erfaringer og få ny viden fra fagpersoner,

Mange børn og unge med psykiske udfordringer har også fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Barometeret, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Barometeret ligger centralt på Islands Brygge i København.

Vores lokaler er nyindrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Vi har indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Skolen er indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi har alle faglokaler til rådighed på skolen.

På Barometeret har vi vores egen kantine, hvor der serveres sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet. 

I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og store grønne arealer som Amager Fælled med fodboldbaner og heste m.m. 

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole.

Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Barometeret og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Barometeret
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Trine Christensen
Tlf.: 53 37 82 56
Mail: trinec@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Merete Nørøxe
Tlf.: 52 13 00 81
Mail: mereten@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk