OBSERVATIONSFORLØB VED FORTUNA

Fortunas observationslinje en mulighed, når man er i tvivl om valget af det rette skole- og behandlingstilbud, og om hvordan den enkelte elev og familie bedst mulig støttes og hjælpes.

Fortunas observationslinje er et dybdegående 6-9 måneders observations- og undervisningstilbud, hvor vi afsluttende leverer en undervisnings- og behandlingsplan og peger på det rette skole- og behandlingstilbud til den enkelte elev. Vi styrker vores elever, og giver dem strategier og værktøjer til at opnå store personlige og faglige fremskridt. De første måneder af forløbet er en observationsperiode, der munder ud i en behandlingsplan. Et tværfagligt team laver et grundigt og systematisk observationsarbejde, som gør os i stand til at give en konkret vurdering af den enkelte elev. Det er samtidig en vigtig forudsætning for at lave en målrettet behandlingsplan.

I observationsperioden anvender vi psykologisk testning og observation, elev og forældresamtaler, pædagogisk og faglig testning, sundhedsfaglige vurderinger, journalføring, aktivitetsskemaer og evalueringsredskaber.

De efterfølgende måneder arbejdes der konkret ud fra planen parallelt med fortsat observation og revidering af planen. Skulle der under Observationsperioden være behov for en psykiatrisk vurdering, og eventuel udredning tages dette med i betragtning. Vi har ønsket at skabe et tilbud, der fører det enkelte barn bedst muligt videre til det rette skole- og behandlingstilbud.

Undervisning foregår individuelt og/eller i små klasser, og vi har en intensiv voksennormering. Hverdagen er forudsigelig og struktureret, og er bygget op omkring et dagligt skema for undervisning og miljøterapeutiske aktiviteter. Aktiviteterne afholdes i fællesskab med andre elever, i det omfang eleverne magter det. Undervisningen bliver endvidere særligt tilrettelagt ud fra elevens behov, kompetencer og niveau i samspil mellem lærer og psykolog.

Kontakt

Fortuna Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Tlf: 26 43 64 97

Skoleleder Kim Hansen
Tlf.: 52 13 00 82
Mail: kimh@behandlingsskolerne.dk

Psykolog Lena Hillemann
Tlf.: 26 23 60 46
Mail: lenakh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk