ENKELTBARNSENHEDEN VED FORTUNA

Tilgangen på Fortuna er elevens ret til at deltage både i skoledelen og den sociale del, på de præmisser eleven kan. For at det kan lade sig gøre, bliver de sociale og skolefaglige rammer så vidt muligt tilpasset den enkelte elevs udgangspunkt og behov. På den måde kan vi give eleven en succesfuld oplevelse med at gå i skole så hurtigt som muligt.

Vi møder eleven anerkendende, og bestræber os på at tage elevens perspektiv, og tilpasse vores krav forventninger derudfra. Når eleven er tryg i relationen til personalet, arbejder vi med at balancere mellem fortsatte udfordringer og at give eleven mulighed for at trække sig fra aktiviteterne.

Vi arbejder med små mål, og løbende evalueringer af målene hver 14. dag, hvilket tydeliggør udviklingen for eleven og samtidig sikrer, at personalet løbende regulerer tilgangen og de metodiske overvejelser til eleven.

Undervisning foregår individuelt og/eller i små klasser, og vi har intensiv voksennormering med én voksen per barn. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den og behandlingsplanen tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger, lærere og psykiater.

Tilsvarende laves der en undervisningsplan, og undervisningsforløbet bliver særligt tilrettelagt ud fra elevens behov, kompetence og niveau i samspil mellem lærer og psykolog.

Mens eleverne er hos os, hjælper vi dem med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og til de ting de synes er svære. Det kan være at komme i skole, være i offentlige rum eller sammen med andre, blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i lege og danne venskaber med andre elever på skolen.

Hos Fortuna er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

Vi inddrager det omkringliggende samfund, for de elever der kan, ved at tage på ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgårde ved Holbæk og Tikøb. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum. På besøgsgårdene har vi heste, grise og kaniner.

 

Hvis det er muligt for den enkelte elev, lægges der vægt på at al undervisning foregår i fællesskab med andre elever, dog med en individuel tilgang til den enkelte elev. Samtidig er der meget fokus på alternative undervisningsmetoder og rammer, hvilket blandt andet betyder at en del af undervisningen kan foregå i idrætshallen, svømmehallen og udendørs. Alle eleverne har dagligt motorisk træning på deres skema.

Der lægges vægt på at hverdagen på Fortuna afspejler en normal skoledag, der kører parallelt, og så vidt det er muligt integreret med den enkelte elevs individuelle skema. Sådan bliver tydeligt for eleven, hvilke krav der stilles til en almindelig skoledag, og vi kan arbejde mod at gøre eleven skoleparat.

Kontakt

Fortuna Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Tlf: 26 43 64 97

Skoleleder Kim Hansen
Tlf.: 52 13 00 82
Mail: kimh@behandlingsskolerne.dk

Psykolog Lena Hillemann
Tlf.: 26 23 60 46
Mail: lenakh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk