METODE OG TILGANG

​Et forløb i Vendepunktet​
Vores forløb er bygget op om fire forskellige faser, hvor vi fokuserer på nogle særlige indsatsområder:

Fase 1 - Forberedelse

Møde med sagsbehandler og familie​

Udarbejdelse af handleplan

Status ift. hvor eleven befinder sig psykisk, fysisk og socialt​

Fase 2 - Relation (forventet tidsramme 1-6 uger)

Match mellem elev og konsulent​

Indledende samarbejde i hjemmet​

Hyppig kontakt om et fælles tredje​

Fase 3 - Behandlingsarbejde (Forventet tidsramme 8-26 uger)

Arbejde med rodårsag til skolefravær​

Integration af det tværfaglige team ift. handleplan​

Undersøgelser og test ift. kravtilpasning ​

Fase 4 - Overdragelse (Forventet tidsramme 8-26 uger)

Indslusning påbegyndes på skole​

Inklusion af skoleleder, lærere og pædagoger ift. møde med elev, skema mm.

Overdragelse til skolen og fokus på tilbagefaldsrisiko

På Behandlingsskolerne tror vi på, at alle børn og unge skal have mulighed for et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Dette potentiale udvikles i høj grad i skoletiden, og også derfor er det vigtigt at få elever med skolevægring hurtigst muligt tilbage i skole. ​

Motivation til skolegang

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang. Det primære mål er at få eleven motiveret til at starte i skole. For at opnå dette mål bliver der udformet en individuel handleplan med en række delmål for hver elev. Denne plan bliver til i samarbejde med sagsbehandler, og den følges tæt under hele forløbet. Delmålene skal være realistiske at nå for eleven, og de kan løbende tilpasses elevens udvikling.

DEN ALTAFGØRENDE RELATION​

Første og vigtigste del af vores arbejde med eleven er at skabe en tillidsfuld og tryg relation. Dette opnås gennem en vedholdende og stabil kontakt til eleven. I samværet med eleven har vi fokus på at udvise forståelse for elevens situation, hvilket giver rum for at elevens stemme bliver hørt, da vi mener, at det er afgørende for en vellykket proces. Vi kræver en relation, som i første omgang ikke knytter sig til skole. ​

I Vendepunktet er en del af arbejdet at skabe motiverende aktiviteter og møder med eleven, der giver dem succeser, som vi bruger i vejen mod stabil skolegang. Aktiviteterne tager udgangspunkt i elevens interesser, som bliver et fælles tredje, hvor vi kan møde eleven. Aktiviteterne kan være alt fra brætspil, gåtur med en hund, badminton, ridning, fiskeri og meget andet.

Kontakt

Skoleværingsenheden Vendepunktet
Heimdalsgade 37
2200 København N

Leder af Vendepunktet og Backspin: Monica Lindberg

Tlf: 26 43 72 92
Mail: monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Vendepunktet og Backspin: Jonas Wolthers
Tlf.: 41 27 61 96
Mail: jonasw@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk