Indsats

For elever der har skolevægring og/eller isolerer sig i hjemmet, dvs. længere end 6 måneder uden skolegang.

For nye elever og eksterne elever hvor skoleskift kan overvejes

Forventning til tidsramme: 5-9 måneder

Min. 3 måneder

Tilbud elev:

 • Relationsarbejde/samtaler
 • Fysiske kontakter med hjemmet 2-5 kontakter pr. uge eller 12 timer pr. uge
 • Helbredsundersøgelse og opfølgning
 • Læsetest hos Behandlingsskolerne
 • Elevsamtaleforløb med psykolog, 1-2 gange pr. måned. Psykologen laver overdragelse til skolepsykolog i forbindelse med opstart på skole

Indsats:

 • Eksponering/socialisering
 • Praktisk hjælp/aflastning
 • Besøg på skolen
 • Fokus på indslusning
 • Virtual reality som metode til at skabe en god overgang fra hjem til skole
 • 1-2 uger med fysisk tilstedeværelse på skolen op til 12 timer pr. uge
 • Opfølgning efter afslutning, telefonisk efter 1, 3 og 6 måneder
 • Behandlingsskolerne støtter familien i at indhente en lægefaglig vurdering af elevens evne til at modtage undervisning i hjemmet

Tilbud forældre:

 • Familiebehandling, psykoedukation/vejledning til familie (1 møde hver 14. dag)
 • Tilbud om deltagelse på netværksmøder samt telefon vejledning
 • Adgang til Behandlingsskolernes 24 timers døgntelefon med psykologisk rådgivning

Tilbud skole og kommune:

 1. Psykologiske anbefalinger og statusskrivelse ift. elev, socialt samspil og håndtering af udfordringer
 2. Vurdering af elevens faglige niveau
 3. Sundhedsprofil ved helbredsundersøgelse (ved accept fra forældre)
 4. Indslusningsplan på ny- eller eksisterende skole
 5. Anbefalinger ift. undervisning og pædagogisk tilgang til eleven ud fra profil og udvikling
 • Supervision og vejledning til skoleleder, lærer o.a. der er i kontakt med eleven på skolen.

Kontakt

Skoleværingsenheden Vendepunktet
Heimdalsgade 37
2200 København N

Leder af Vendepunktet og Backspin: Monica Lindberg

Tlf: 26 43 72 92
Mail: monical@behandlingsskolerne.dk

Souschef i Vendepunktet og Backspin: Jonas Wolthers
Tlf.: 41 27 61 96
Mail: jonasw@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk