SELVFORSTÅELSESFORLØB

Dette tilbud er til børn og unge med behov for at opnå indsigt i egen personlighedsprofil og udvikle et stærkere selvværd.

Minimumsalder – 11 år, da det kræver en vis evne til selvrefleksion.

Afgrænset forløb, som kan gå over i et Familiekonsulentforløb, Personligt Udviklingsforløb eller Skoleflex. Forløbet består af samtaler af 50 minutters varighed og foregår i Backspins lokaler på Heimdalsgade – den unge skal selv komme hen til Backspin.

Selvforståelsesforløb er målrettet børn og unge med mistrivsel som angst, stress, lavt selvværd eller selvskadende adfærd, samt børn og unge med udviklingsforstyrrelser (autisme og ADHD/ADD).

 

Tilbud til elev

 • 10 udviklende samtaler.
 • Indsigt i egen personlighedsprofil og udvikling af et stærkere selvværd.
 • Udvikling og nuancering af forståelse af egne tanker, handlinger og følelser.
 • Udvikling af alternative og mere hensigtsmæssige livsmestringsstrategier.
 • Forløb der tager udgangspunkt i hverdagsproblematikker.
 • Tilrettet den enkeltes individuelle behov med afsæt i nærmeste udviklingszone og er visuelt understøttet.
 • Udarbejdelse af materialer med det formål, at barnet/den unge kan tage læringen med og gøre brug af i hjem og skole.

 

Tilbud til forældre

 • 5 vejledende samtaler til forældre (og/eller netværk).
 • Vejledning til forældre ift. hvordan de bedst muligt støtter deres barn i at anvende og fastholde nylærte strategier og fortsætte den gode udvikling.

 

Tilbud til sagsbehandler

 • Deltagelse i opstartsmøde
 • Afsluttende beskrivelse af forløbets indhold, arbejdspunkter og elevens deltagelse/udvikling.
 • Mulighed for at konvertere en forældresamtale til deltagelse i netværksmøder eller lignende
 • Faglig sparring om fx elevens videre forløb.

 

Tilbud til skole

 • Mulighed for at konvertere en forældresamtale til en samtale med skolen.

Kontakt

Backspin & Selvværd
Leder i Backspin: Monica Lindberg
Amagerbanen 15
2300 København S
Tlf: 26 43 72 92 monical@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk