TILSYN

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at der på Karlsvognen arbejdes kombineret med undervisning, pædagogik og behandling. Der arbejdes miljøterapeutisk, og af tilsynet fremgår det, at indsatsen til hver enkelt elev tilrettelægges med afsæt i den enkelte elevs ressourcer og udviklingspotentialer. Undervisningen er målstyret og tilrettelægges af psykologer og lærere, og indsatsen er karakteriseret ved, at eleverne er inddelt i klasser på 6-9 elever, til hvilken der er knyttet to faste pædagoger, som er gennemgående hele skoledagen.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Karlsvognen drives kompetent af en tværgående ledelse af alle Behandlingsskolerne og en daglig ledelse på Karlsvognen bestående af en læreruddannet skoleleder og en autoriseret behandlingsansvarlig psykolog. Derudover er der overvejende ansat pædagoger og lærere. Socialtilsynet vurderer, at ledelse såvel som medarbejdere besidder relevante uddannelsesmæssige og personlige kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov, tilbuddets metoder og tilgange. “

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 19 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed & trivsel - 25 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
“Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Karlsvognen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.


Jeg finder, at det er relevant, at Karlsvognen reviderer de interne regler for brugen af computere og spil i skoletiden, da de på tilsynsdagen har fyldt og forstyrret dele af elevernes skolegang”

Brandsyn 2020

Konklusion
Brandsynet gav ikke anledning bemærkninger.

Øvrige forhold:
“Der er en rigtig god brand kultur på skolen, fortsæt det flotte arbejde.”

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Karlsvognen
Leifsgade 33, 3. og 4. sal
2300 København S

Ledende skoleleder Anders Egedal Pedersen
Tlf.: 20 23 47 05
Mail: andersep@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Laura Jensby
Tlf.: 61 24 45 36
Mail: lauraj@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk