TILSYN

Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion

Med udgangspunkt i samtaler med skoleleder, souschef og skolekonsulent konkluderes følgende:

 • At undervisningen på Chrysalis Billund står mål, hvad der almindeligvis
  kræves i folkeskolen
 • At skoleledelsen er tæt på eleverne og personalet i hverdagen og dermed
  en del af både konfliktnedtrapning og -løsning samt en del af de for eleverne kendte og trygge voksne
 • At der er fokus på at rekruttere kompetente og robuste voksne, der er i
  stand til at imødekomme elevernes mangfoldighed af behov og ligeledes
  er fagfagligt kvalificeret.
 • At der fortsat er fokus på mere systematisk opfølgning på magtanvendelser, herunder videreformidling af magtanvendelser til Billund Kommune
  som tilsynsførende og sagsbehandlere.

Med udgangspunkt i observation af undervisningen i de fire klasser, samtaler med
eleverne og underviserne konkluderes følgende:

 • At undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs
  faglige ståsted og behov for støtte.
 • At dagligdagen er organiseret efter tydelige strukturer, som er kendt af
  eleverne. Eleverne virkede trygge i rammerne.
 • Personalet fremstod som tydelige voksne med god relation til eleverne.
 • Der kan sættes fokus på undervisningsmetoder, herunder valg af materialer og elevinddragelse

Med udgangspunkt i fremsendte dokumenter konkluderes det

 • At der undervises i fuld fagrække
 • At det tilstræbes, at elever på 9. årgang aflægger prøve på lige fod med
  andre elever i folkeskolen
 • At der arbejdes systematisk med årsplaner og elevplaner i Meebook
 • At personalet, når de sidste ansættelser er på plads, forventes at kunne
  varetage undervisningen i folkeskolens fag

Kontakt

Chrysalis Billund
Kærvej 124
7190 Billund

Leder og ledende psykolog: Tina Nielsen-Larsen
Tlf.: 52 13 00 96
Mail: tinanl@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk