CHRYSALIS BILLUND

Chrysalis Billund er vores første skole i Jylland. Hos os ønsker vi at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne laver store personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Chrysalis Billund favner elever med forskellige psykiatriske diagnoser. Det kan være vanskeligheder indenfor autismespektret, personlighedsforstyrrelser, ADHD eller ADD. Udover en hoveddiagnose har eleverne ofte side-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige – også selvom de kan have samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.

På Chrysalis Billund tilrettelægger vi undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejder vi behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores fremgangsmåde giver de bedste muligheder for, at eleverne laver så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til Folkeskolens Afgangsprøver i alle fag og skabe gode resultater og gennemsnit. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

Chrysalis Billund har både drenge og piger, og vi optager elever på alle klassetrin.

Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med højst 8 elever. Vi har en høj normering af medarbejdere, som alle har stor erfaring med elevernes problematikker. De bliver løbende videreuddannet, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel. Det er elevens faste psykolog, der tilrettelægger den i tæt samarbejde med pædagoger og lærere.

Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer og ting, de synes er svære. Det kan være at blive bedre til at styre impulser, indgå i lege og projekter eller til at danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau. Undervisningen planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og de kan hurtigt træde til, når der er behov.

På Chrysalis Billund inddrager vi gerne det omkringliggende samfund i undervisnings- og behandlingsøjemed. Vi tager på ture ud af huset til idrætsfaciliteter eller besøg på museer. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

FAMILIESAMARBEJDE

Chrysalis Billund ønsker et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psyko-edukation for at hjælpe forældre til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, så vi favner hele barnet og dets verden.

Det er velkendt, at mange børn og unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Behandlingsskolerne. De holder øje med elevernes fysiske velbefindende og er klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Chrysalis Billund ligger i et roligt parcelhuskvarter på Kærvej i Billund tæt på både grønne omgivelser og offentlig transport. På skolen har vi også gode idrætsfaciliteter, og der er flere rigtig gode legepladser tæt på.

Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Chrysalis Billund er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov.

Vi bruger det nyeste IT i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer, og klassen har også iPads til brug i undervisningen.

Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud. Derfor serverer Chrysalis Billund sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det.

KONTAKT OG VISITATION

Har du spørgsmål til vores skole, eller kunne du tænke dig at besøge os, så kontakt os gerne – telefon 32 96 04 90.

Kontakt

Chrysalis Billund
Kærvej 124
7190 Billund

Leder og ledende psykolog: Tina Nielsen-Larsen
Tlf.: 52 13 00 96
Mail: tinanl@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk