PILEN

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne laver de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Pilens elever er normaltbegavede børn med ADHD. Derudover har eleverne side-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.

Pilen tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer.  Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores fremgangsmåde giver de bedste muligheder for, at eleverne laver så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til folkeskolens prøver i alle fag og skabe gode resultater og gennemsnit. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

Pilen optager både drenge og piger på alle klassetrin.

Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med højst 9 elever og på skolen har vi en høj normering af medarbejdere således, at der er 2-3 voksne per klasse afhængig af klassens størrelse og elevernes behov.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere.

Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og til de ting de synes er svære. Det kan være at blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i lege og danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

Alle elever og forældre tilbydes et årligt gruppeforløb. Forløbet er altid målrettet den aktuelle elev- og forældregruppe – fokus kan fx være sundhed og bevægelse, kropsbevidsthed og mindfulness, følelsesregulering (ART, Agression Replacement Traing), ungdomsliv, psykoedukation eller forældrestrategier.

På Pilen har vi de samme rammer for fag, timetal, læringsmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som den almene undervisning. Undervisningen planlægges altid med særlig hensyntagen til elevernes individuelle behov, og vi arbejder ud fra tanken, at vi skal hjælpe alle børn til at blive så dygtige, som de kan.

På Pilen ser vi en meget stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og god læring. Vi har derfor indført et fast bevægelsesbånd på 30 minutter dagligt. Indholdet i bevægelsesbåndet består af varierende bevægelsesaktiviteter såsom gåture, cykling, løbehjul og fodbold. Eleverne får dermed en mere varieret skoledag og et mere alsidigt udbud af bevægelse. For Pilens overvægtige elever har vi desuden et særligt tilbud i form af forløbet Move-it, hvor eleven i en periode deltager i ekstra fysisk træning, der udarbejdes individuelle kostplaner og forældrene modtager støtte og vejledning ifht omlægning til en sundere livsstil.

Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på hyppige ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. På gården afholdes naturfaglige fag, og vi arbejder med aspekter af behandlingen mens vi fisker, går på opdagelse i skoven og laver mad over bål. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

FAMILIESAMARBEJDE

Pilen har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, for at vi kan favne barnet og dets verden som en helhed.

Det er velkendt, at mange børn og unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Pilen, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Pilen ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og store grønne arealer som Amager Fælled med fodboldbaner og heste m.m.

Vores lokaler er nyindrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Pilen er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi er især stolte af, at have alle faglokaler til rådighed på skolen.

På Pilen har vi vores egen kantine, hvor der serveres sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet.

Hvis i har yderligere spørgsmål er i altid velkomne til at ringe til ledelsen og få en snak om skolen.

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Pilen og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Anders Egedal Pedersen
Tlf: 20 23 47 05
Mail: andersep@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Kirsten Hylander
Tlf: 26 23 58 46
Mail: kirstenh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk