ELEVPROFIL

I særlig grad henvender dagbehandlingsskolen Kompasset sig til elever med vanskeligheder, der kommer til udtryk gennem:

 • Manglende opmærksomhedsregulering / koncentrationsbesvær med eller uden hyperaktiv adfærd (ADHD, ADD)
 • Nedsatte eksekutive funktioner
 • Nedsat forståelse af social praksis / adfærdsforstyrrelse
 • Nedsat impulskontrol / aggressionsforvaltning
 • Oppositionel og kravafvisende adfærd
 • Psykisk sårbare børn med særlige behov
 • Emotionelle vanskeligheder / reguleringsvanskeligheder / forstyrrelser i tilknytning
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Særligt velbegavede børn

Indskrivninger af børn på Kompasset sker efter en helhedsvurdering. For at afgrænse målgruppen og sikre en vis homogenitet, tilstræber vi at indskrive følgende:

 • Børn og unge med en begavelse, der samlet set placerer sig inden for normalområdet
 • Børn og unge, der ikke i videre udstrækning udviser kriminaliseret adfærd
 • Børn og unge, der ikke er plaget af stofmisbrug
 • Børn og unge, der ikke gennemgående udviser høj grad af udadreagerende adfærd
 • Børn og unge, der ikke lider af omfattende generelle udviklingsforstyrrelser
 • Børn og unge, der ikke lider af invaliderende former for angst

Det er typisk for elever, der går på Kompasset, at de har været indskrevet i et eller flere ordinære skole- eller specialklassetilbud, der ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet rumme eleven og hans / hendes vanskeligheder. Enkelte elever kommer til Kompasset som første skoletilbud, mens andre elever kommer for at få afviklet et enkelt eller afsluttende skoleår.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Kompasset
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Skoleleder: Helle Vejby Nielsen
Tlf: 28 68 49 86
Mail: hellevn@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog:
Katrine Jørgensen

Mail: katrinej@behandlingsskolerne.dk
Tlf: 26 43 07 55

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk