VORES SKOLETILBUD

Behandlingsskolerne tilbyder særligt tilrettelagt specialundervisning og miljøterapeutisk bistand for elever i 0. – 10. klasse. Vores overordnede tilgang er at udfordre og støtte eleverne mest muligt for at realisere deres individuelle potentiale i forhold til at indgå i og bidrage til samfundet. Vi arbejder tæt sammen med vores elevers familier for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Alle vores lærere og pædagoger er uddannede, og begge faggrupper arbejder under organiserede forhold. Behandlingsskolerne har som en af de få aktører i markedet indgået overenskomst med både Danmarks Lærerforening og Socialpædagogernes Landsforbund.

Kategori 2 og 3 bruger udelukkende cand.psych, speciallæger eller sygeplejersker som sagsansvarlige for behandlingsarbejdet. Alle vores elever er tilknyttet en behandlingssansvarlig psykolog, der planlægger og varetager behandlingen. Udover kategori 1-3 tilbyder vi også specialdesignede forløb til elever, der har behandlingsmæssige og undervisningsmæssige behov, som rækker udover vores almindelige tilbud.

Skolerne trækker på en lang række faglokaler herunder science-lokaler, teknologirum, værksteder og lokaler forbeholdt musiske fag. Dertil råder skolerne over eget Pædagogisk Lærings Center.

Motion og bevægelse er en vigtig del af vores læringsmiljø, og vi har egen svømmehal, idrætshal og adskillige fitnesslokaler. Fritidsaktiviteter omfatter desuden klatreprojekt, havkajak, neglefabrikken og porcelænsmaling, e-sport, fiskeri og pigeraketten og tidligere elevers aften.

Den daglige åbningstid for vores skoler er kl. 7.00 – 16.00.

 

Information om ferie og ferieplaner for det kommende skoleår findes her:
Ferieplan for skoleåret 2020/2021
Ferieplan for skoleåret 2021/2022

Disse links indeholder information om juleferie, vinterferie, sommerferie, påskeferie, efterårsferie og helligdage.
Hvis du mangler information om ferieplaner, så kontakt din skoleleder: Skoledere på Behandlingsskolerne

 

Behandlingsskolernes antimobbestrategi: Behandlingsskolerne står sammen mod mobning

Skole/afdeling og geografisk beliggenhed Fokus og specialisering Optager elever inden for følgende kategorier
Polaris i Vanløse Hoveddiagnose: Psykiatriske lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser med kormobiditet Kategori 2
Polaris på Frederiksberg Hoveddiagnose: Psykiatriske lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser med kormobiditet Kategori 2
Kategori 3
Kompasset i Vanløse Hoveddiagnose: ADHD og adfærdsforstyrrelser med kormobiditet Kategori 2
Pilen på Islands Brygge Hoveddiagnose: ADHD og adfærdsforstyrrelser med kormobiditet Kategori 2
Karlsvognen på Islands Brygge Hoveddiagnose: Autismespektrumforstyrrelser med komorbiditet Kategori 2
Barometeret på Islands Brygge Hoveddiagnose: oligofreni psykiatri med kormobiditet Kategori 3
Fortuna: Østerbro, Vanløse, Stenløse, Virum Særdeles komplekse psykiatriske og somatiske vanskeligheder Kategori 3
Fyrtårnet i Vanløse Hoveddiagnose: Autismespektrumforstyrrelser med kormobiditet Kategori 2
Chrysalis i Stenløse Hoveddiagnose: opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser med kormobiditet, og særdeles komplekse psykiatriske og somatiske vanskeligheder Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Chrysalis i Virum Hoveddiagnose: opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser med kormobiditet, og særdeles komplekse psykiatriske og somatiske vanskeligheder Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Behandlingsskolerne Horsens Hoveddiagnose: opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelser med kormobiditet, og særdeles komplekse psykiatriske vanskeligheder Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Vendepunktet i Kbh Skolevægring
Voksenområde: Helsingør og Fredensborg Oligofrenipsykiatri inden for rammerne af STU eller §104, og §107 og §108