FORLØBSUNDERSØGELSE

I efteråret 2017 lavede Behandlingsskolerne i samarbejde med VIVE en stor undersøgelse af, hvordan det er gået vores tidligere elever. Vi undersøgte blandt andet de tidligere elevers status i forhold til blandt andet uddannelse, forsørgelse, kriminalitet, hospitalsindlæggelser. Derudover gennemførte vi en række kvalitative interviews af tidligere elever, for at blive klogere på, hvordan de oplevede overgangen fra Behandlingsskolerne til ungdomsuddannelse.

Vi fandt blandt andet ud af at elever, der har gået på Behandlingsskolerne på flere parametre klarer sig væsentligt bedre end sammenligningsgruppen af unge fra andre dagbehandlingsskoler. Vi blev også klogere på, hvordan vi kan arbejde videre for at sikre vores elever den bedst mulige fremtid.

Klik herunder for at læse mere om resultaterne.